Banyoles executa una actuació de millora als arbres de la plaça Major

Es fa una intervenció per descompactar i millorar el terreny per facilitar el creixement dels arbres

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Banyoles, amb el suport del servei de jardineria  del centre El Puig, ha iniciat avui un tractament als plàtans de la plaça Major per promoure’n  el creixement. L’actuació, que està previst que s’acabi demà divendres, es fa al sector sud de  la plaça.  

 

La compactació del terreny de la plaça Major, amb la conseqüent baixa permeabilitat i aireig fa  que siguin terrenys poc fèrtils, pobres en matèria orgànica i amb baixa activitat biològica. Des  de l’àrea de Medi Ambient i el centre El Puig s’ha detectat que aquesta situació afecta als arbres  de la plaça que, tot i tractar-se d’exemplars joves, no creixen com haurien de fer-ho i comencen a mostrar signes que estarien arribant a la seva maduresa de creixement, quan encara els  quedarien uns anys per seguir creixent.  

 

Per aquest motiu, s’ha decidit fer una actuació per descompactar el terreny, amb la realització  d’uns forats al voltant de cada arbre a través dels quals s’aportaran graves i carbó actiu a les  arrels. D’aquesta manera, segons ha explicat el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de  Banyoles, Albert Tubert, “volem aconseguir esponjar el terra, els omplim d’aigua i  aconseguirem que les arrels trobin forats per seguir creixent i el carbó actiu atraurà  microorganismes que ajudaran a fertilitzar l’arbre i a millorar-ne el creixement”. I ha afegit que  la intervenció pretén “millorar el subsòl perquè les arrels puguin créixer, que els arbres tinguin  més vitalitat i puguin seguir amb el seu procés de creixement”.  

 

El tractament, que està previst que s’acabi demà divendres, es fa a la zona sud de la plaça  Major i, una vegada analitzats els resultats, es faria a la zona nord.