Avança la renovació de l’enllumenat públic de Ripoll

L’enllumenat públic del municipi té un total de 84 quadres de comandament instal·lats

temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

A Ripoll, actualment, s’està efectuant una renovació total de l’enllumenat públic, amb l’objectiu que aquest acabi essent energèticament molt més eficient. L’eficiència energètica es pot definir com la reducció del consum d’energia mantenint els mateixos serveis energètics, sense disminuir el confort ni la qualitat de vida, protegint el medi ambient, assegurant el subministrament i fomentant la sostenibilitat.

Per això, s’està efectuant la substitució de les lluminàries de Ripoll amb làmpades de descàrrega per lluminàries led. Amb això, el percentatge d’estalvi energètic que es vol aconseguir és del 78,65%. A més, a cada quadre elèctric s’hi instal·larà un sistema de tele gestió, que entre altres avantatges, permet graduar la intensitat de la llum en els diferents horaris que estipuli l’Ajuntament.

L’enllumenat públic del municipi té un total de 84 quadres de comandament instal·lats. Tots ells presenten, a priori, un potencial d’estalvi i millora de l’eficiència energètica. Aquests 84 quadres alimenten a un total de 2.924 punts de llum. La seva transformació a tecnologia led avança a bon ritme

L’empresa que s’està encarregant d’executar els treballs, SECE, ha elaborat el següent mapa per poder seguir com avança l’obra. En verd es poden veure els trams d’enllumenat executats, en groc els treballs pendents i en lila els que estan en execució: