Aprovat el nou pla de traçabilitat pesquera i d’informació al consumidor dels productes pesquers i aqüícoles

El control de traçabilitat dels productes pesquers vol garantir la sostenibilitat dels recursos marins a través de la coneixença total de l'origen dels productes, informació que pot influir en les decisions dels consumidors

Projectes com Palamós Peix han sigut claus per tirar endavant els nous etiquetatges que requereix el pla de traçabiltiat pesquera. (Foto d'arxiu)

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura ha aprovat el Programa de control oficial de la traçabilitat pesquera i la transmissió de la informació al consumidor dels productes pesquers i aqüícoles a Catalunya (2021-2025), d’acord amb el marc competencial que li pertoca dins el programa estatal de traçabilitat dels productes de pesca i aqüicultura.

Aquest programa, que s’inclou en el Pla general de control i d’inspecció de la pesca i els Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, posa en relleu la importància del control de la traçabilitat pesquera després de la primera venda i de la informació al consumidor dels productes pesquers i aqüícoles dins l’àmbit de vigilància, control i inspecció de la comercialització dels productes.

El control de la traçabilitat és una mesura per garantir que els productes són fruit d’una pesca legal, declarada i regularitzada, i per garantir la sostenibilitat dels recursos marins. Els objectius són garantir que les activitats pesqueres i aqüícoles siguin sostenibles a llarg termini des d’un punt de vista mediambiental, i es gestionin de manera coherent per assolir beneficis econòmics i socials.

El Programa preveu actuacions de control al llarg de tota la cadena comercial; des del punt de llotges pesqueres fins a venda al consumidor final en peixateries o restaurants, passant per tots els intermediaris, com majoristes i distribuïdors, i controlant el transport dels productes pesquers.

Les llotges seran un dels punts clau d’aquest programa de traçabilitat (Foto: Visit Palamós)

A més, la informació de traçabilitat garanteix que el consumidor final pugui disposar d’informació completa sobre el producte que adquireix i, per tant, pugui fer-ne una elecció assenyada a l’hora de comprar.
En aquest sentit, el control de la traçabilitat i la informació esdevé una excel·lent eina per defensar i promocionar el producte pesquer de proximitat, i per beneficiar els ingressos dels pescadors catalans.