Agricultura aprova 1 milió d’euros en ajudes per les comunitats pesqueres

L’objectiu dels ajuts és incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el marc del Programa operatiu del Fons Europeu Marítim i Pesquer (FEMP) a Catalunya

El Departament d’Agricultura ha aprovat destinar 1 milió d’euros en ajudes al desenvolupament local participatiu de les comunitats pesqueres dels Grups d’Acció Local Particpatiu (GALP) corresponents a l’any 2021. Aquests ajuts formen part del programa operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i estan cofinançats en un 85% per la Unió Europea i un 15% per la Generalitat de Catalunya.

Els Grups d’Acció Local Pesquers (GALP Costa Brava i GALP Mar de l’Ebre) són encarregats de dinamitzar el territori d’àmbit pesquer amb la implementació de millores i l’aprovació de diferents projectes que s’adeqüen als objectius de les seves estratègies de desenvolupament local, treballen amb un model de gestió de baix a dalt i permeten centrar les actuacions i els recursos en les prioritats definides pel territori mateix.

En la convocatòria de 2021, s’han rebut 91 sol·licituds d’ajuts, de les quals s’han aprovat 53 projectes que generaran una inversió d’1,8 milions d’euros als territoris del GALP Costa Brava i Mar de l’Ebre.

Aquests ajuts contribueixen a implementar l’Estratègia marítima de Catalunya 2030 (EMC) amb iniciatives i projectes que connecten les línies estratègiques d’actuació (LEAS) de l’EMC amb la ciutadania i el territori, i fomenten un desenvolupament sostenible i respectuós envers l’ús de la mar, la creació i el manteniment d’ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i un marc de governança innovador que garanteixi l’operativitat.