L’Espluga de Francolí presenta un pressupost de 6.757.024,24€ que implica un augment del 40%

Aquest és el pressupost més elevat de la història del municipi i cal tenir en compte que no s’han augmentat els impostos per al 2021

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí sotmetrà a votació el pressupost municipal del 2021 al Ple Municipal que es celebrarà el proper dilluns 21 de desembre. La proposta de pressupost que presenta l’actual equip de govern de l’Ajuntament és la més elevada de la història, amb un import total de 6.757.024,24€, un augment del 40% respecte al pressupost del 2020. Aquest augment no implica pressió fiscal a la ciutadania ja que l’Ajuntament de l’Espluga ha congelat els impostos per al 2021, així doncs l’augment prové principalment de les subvencions previstes per al proper exercici, que signifiquen un 47% del total del pressupost.

Les línies més destacades del pressupost són la inversió del ramal del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), amb un import total d’ 1.145.000€, aquesta actuació està finançada  també per la Diputació de Tarragona i l’Agència Catalana de l’Aigua, amb mig milió d’euros d’aportació en cada cas. També tenen un import important al pressupost les obres de restitució de la riuada que suposaran una inversió de gairebé 700.000€, accions que també són subvencionades per la Diputació de Tarragona, la Generalitat de Catalunya i el Govern Espanyol.

Pel que fa al total d’inversions, és de 2.594.000€, i un 70% d’aquest import es preveu finançar per subvencions. Aquest pressupost contempla diverses accions d’inversió, entre les quals se’n destaca l’enderroc del C/ Castell, 1 que tindrà un import de 92.500€, la instal·lació de plaques fotovoltaiques per import de 48.000€, el canvi d’enllumenat públic a led amb un cost de 124.000€, la renovació de la pàgina web de l’Ajuntament per import de 15.000€, una partida de TIC de 24.000€ per a la digitalització de l’administració i també una partida de redacció de diversos projectes previstos com a futures accions, amb un import de 60.000€. A banda de les dues accions anomenades anteriorment, que són la connexió amb el ramal del CAT (Consorci d’Aigües de Tarragona) i les obres de restitució pels efectes de la riuada de 2019.

El pressupost també contempla un augment de l’import destinat a les accions socials, en especial augmenta l’import de la partida de menjar fresc que passa dels 3.750€ als 10.000€ i que permetrà fer front a l’augment de les necessitats de les famílies espluguines més necessitades.

Continuïtat en els pressupostos de Turisme, lNACMU i l’Espluga FM Ràdio 

L’Ajuntament de l’Espluga compta amb quatre “seccions orgàniques“, la primera fa referència a l’administració general de l’Ajuntament i les altres tres fan referència als pressupostos vinculats a l’INACMU, el Patronat de Turisme i l’Espluga FM Ràdio. Pel que fa als pressupostos de l’àrea de Turisme i també de l’organisme de gestió de les instal·lacions i activitats museístiques (INACMU) de l’Ajuntament de l’Espluga, en ambdós casos es mantenen les despeses corrents per tal de poder mantenir l’activitat, malgrat que la previsió d’ingressos es preveu inferior a la dels darrers exercicis degut a la situació actual de la pandèmia. En el cas de l’INACMU els ingressos es preveu que es redueixin a la meitat en relació a la previsió que es feia pel 2020. En aquest pressupost es veu reduït també l’import d’inversió que passa de 31.000€ a 20.000€, però com a contrapartida es crea la partida amb un import de 18.000€ destinada a impulsar i redactar el projecte del pla director de la gestió dels gravats paleolítics de les Coves de l’Espluga.

El pressupost de l’emissora municipal el manté en un import semblant al del 2020, amb un total de 47.983,73 euros. Cal destacar-ne l’augment en l’import de les inversions, que ja es va veure reduït l’any passat i que passa de 1.000 a 2.000 euros. També cal destacar-ne un augment dels ingressos derivats de la coproducció del programa l’Altaveu amb la Xarxa de Comunicació Local.

L’Ajuntament de l’Espluga ha aconseguit reconduir la situació malgrat l’aplicació del Pla Econòmic Financer per aquest 2020

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí tenia en aplicació un Pla Econòmic Financer i durant el 2019 i el 2020 s’ha fet una important contenció pressupostària i això, juntament amb la suspensió de l’aplicació de les regles fiscals per part de l’Estat degut a la crisi de la Covid-19, han permès poder presentar uns pressupostos amb una xifra total més elevada.