La Generalitat atorga una subvenció a l’Espluga de Francolí de 284.970,61 euros per la riuada del 2019

L’import concedit servirà per cobrir el 50% de les accions contemplades en aquesta línia d’ajuts, però no queden cobertes les adquisicions de maquinària i vehicles i la compra dels magatzems municipals

El Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí una subvenció directa per import de 284.970,61€ per les despeses derivades de la riuada al Francolí del 22 d’octubre de 2019. Un mes després de la riuada l’Ajuntament de l’Espluga va presentar una sol·licitud de subvenció que ara ha estat concedida.

Aquesta xifra és per executar una sèrie d’accions subvencionables que tenen un import total de 569.941,22 euros i entre les quals hi ha la intervenció en la zona d’esbarjo del Parc Fluvial, l’afectació de la zona de la Pl del Mil·lenari, arranjament de camins, l’adequació de l’edifici de la Llei de Barris, etc.

Altres afectacions importants com ara la pèrdua de l’edifici del magatzem de l’ADF i la Brigada Municipal i la pèrdua de vehicles i maquinària de la brigada municipal no seran subvencionables atès que la compra d’immobles no és subvencionable dins d’aquesta línia d’ajuts sense concurrència pública ni tampoc ho és l’adquisició de maquinària.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí està estudiant altres vies amb recursos propis per poder disposar d’un altre magatzem per aquesta finalitat, o bé a través d’ajuts. Pel que fa als vehicles, l’Ajuntament ja va començar a adquirir-ne de nous a partir de l’episodi de la riuada amb fons propis.

Prèviament a l’adjudicació definitiva, l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí havia presentat diferents recursos a l’atorgació inicial ja que es considerava que més accions havien de ser subvencionables, algunes actuacions sí que han estat acceptades i d’altres no.

A partir d’ara, l’Ajuntament té el termini d’un any per executar les obres les restitució, obres que ja contemplaran el pressupost municipal del 2021 amb un total de gairebé 700.000 euros.

A banda d’aquest ajut, l’Ajuntament també va demanar a la Diputació de Tarragona 50.000 euros per a fer front la creació d’un pas inundable a la zona de la Sinoga per tal de restituir un camí que no es pot refer. Amb aquest ajut i d’altres que s’estan tramitant es podrà cobrir bona part de la despesa que puja fins els 135.000 euros.

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí va bonificar l’ICIO per la restitució dels efectes de la riuada

Per tal d’impulsar les obres particulars de restitució per la riuada del 22 d’octubre de 2019, l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí va aprovar la bonificació del 95% de l’ICIO per aquestes obres. Així doncs, en el proper ple s’aprovarà la bonificació d’aquest impost a set beneficiaris més. Cal recordar que les obres de major import ja es van bonificar anteriorment.

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí està fent les gestions pertinents per tal de poder restituir les sèquies

Paralel·lament l’Equip de Govern està fent un seguiment i insistint per tal que es gestionin els danys de les infraestructures hidràuliques. Els sis alcaldes de les poblacions afectades per la riuada ja van traslladar a la Consellera Teresa Jordà la necessitat de recuperar aquestes infraestructures hidràuliques que no s’han restituit i s’ha demanat que es rehabilitin a través de l’empresa pública TRAGSA i l’ajut del Ministeri d’Agricultura.