Un jurat professional escollirà el projecte de la nova Escola Paco Candel

Amb la participació d’arquitectes designats per l’Associació de Famílies d’Alumnes del centre, el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i l’Ajuntament de L’Hospitalet

Un jurat format per arquitectes designats per l’Associació de Famílies d’Alumnes del centre, el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i l’Ajuntament de L’Hospitalet serà l’encarregat d’elegir el projecte de construcció de la nova Escola Paco Candel.

El nou edifici, de dues plantes i amb una superfície total de 7.173 metres quadrats, s’aixecarà als mateixos terrenys que ocupen ara els mòduls provisionals on s’imparteixen les classes, al carrer de l’Aprestadora, 121-125, al barri de Santa Eulàlia. Es tracta d’una obra que durà a terme l’Ajuntament i que ha de ser finançada per la Generalitat, segons l’acord marc de col·laboració signat per les dues administracions.

Arran de la nova llei estatal de contractes del sector públic i de la nova llei de l’arquitectura de Catalunya, aquesta és la primera vegada que l’Ajuntament de L’Hospitalet utilitza el sistema de jurat format per experts per a una adjudicació, en aquest cas la redacció del projecte bàsic i executiu del centre d’educació infantil i primària Paco Candel.

Al concurs de projectes s’hi van presentar 31 propostes, de les quals han quedat finalistes i passen a la segona fase de selecció les cinc millor puntuades. Ara, el jurat examinarà aquestes propostes tècniques i atorgarà les puntuacions d’acord amb barems relacionats, entre d’altres, amb la qualitat funcional i arquitectònica, l’adaptació al programa educatiu de l’escola, els espais exteriors i els criteris saludables i de sostenibilitat, aspectes que representen el 95% de la valoració.

Posteriorment, el procediment continuarà amb la valoració de la proposta econòmica per part de l’òrgan de contractació municipal, que suposa el 5% restant en el procés d’avaluació dels projectes. Del resultat total de les dues valoracions, la tècnica i l’econòmica, sortirà la proposta guanyadora, a la qual l’Ajuntament adjudicarà la redacció del projecte de construcció de la nova escola.