Tram final del desplegament del Porta a Porta a Sant Andreu del Palomar

El 24 de maig s’inicia aquest sistema de recollida de residus amb l’objectiu d’avançar cap al residu zero, amb menys generació i millor reciclatge

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

La recollida Porta a Porta serà una realitat al barri de Sant Andreu del Palomar a partir del pròxim 24 de maig, un barri amb un teixit veïnal fort i compromès que permet avançar en elcanvi d’hàbits en la gestió de residus. Sant Andreu del Palomar es converteix en el segon barri de la ciutat amb aquest sistema de recollida de residus i la implantació del porta a porta mésgran que s’ha fet mai a Catalunya. La implementació es farà en dues fases, la primera s’iniciael 24 de maig i la segona, que suposa una ampliació territorial, el 18 d’octubre. En total s’arribarà a 27.845 veïns i veïnes, d’11.602 habitatges i 1.154 activitats comercials. En aquesta primera fase el Porta a Porta s’implantarà en 5.857 llars.

El funcionament del Porta a Porta a Sant Andreu del Palomar

Es recolliran totes les fraccions de residus, orgànica, reciclables, paper i cartró i rebuig, mentre que el vidre es mantindrà en contenidor de carrer. La freqüència de recollida de cada fracció amb aquest sistema porta a porta depèn de la tipologia del residu, de la generació a les llars i de la seva volumetria. La fracció orgànica es recollirà tres cops per setmana, els reciclables dos i el paper i cartró i el rebuig un cop a la setmana. El fet de donar més freqüència a la recollida de fracció orgànica i la mínima freqüència a la fracció rebuig fa incrementar de manera notable la participació veïnal en la separació de les fraccions selectives i, per tant, fa incrementarl’índex de recollida selectiva. L’àmbit territorial del Porta a Porta de Sant Andreu del Palomar conté dos sectors, el nord i el sud. Si bé els dos sectors tenen la mateixa freqüència de recollida per a cada fracció, el calendari és diferent i complementari per optimitzar el servei ireduir l’impacte ambiental.