Terrassa farà una enquesta entre la comunitat universitària per conèixer la realitat del Campus

El Servei d’Universitats enquestarà personal i estudiants de les escoles del Campus de Terrassa per conèixer la seva situació i interessos després d’un curs marcat per la Covid-19

En els propers dies, l’estudiantat, l’equip docent i de gestió dels set centres universitaris de la ciutat rebran una enquesta a través dels seus canals de comunicació interna on se’ls preguntarà diferents qüestions relacionades amb la modalitat d’assistència a la universitat, habitatge, mobilitat, xarxes socials i mitjans de comunicació, així com per les seves aficions i preferències. 

Segons el regidor d’Universitats, Pep Forn: «Es tracta d’extreure el màxim d’informació per poder revitalitzar i posicionar el Campus Universitari de Terrassa dins l’estratègia de ciutat, apropant la universitat a la ciutadania i al teixit productiu i a la inversa». Forn afegeix que «Des de l’Ajuntament, volem fer de prescriptors i altaveu de la recerca, assoliments i èxits dels diferents centres universitaris del nostre campus perquè arribi al conjunt de la societat»

A banda de rebre l’enquesta per correu electrònic, també es podrà respondre a través de la pàgina web www.terrassauniversitaria.cat, que és el punt d’informació del Campus i dels serveis que l’envolten. 

El Campus de Terrassa és el primer campus universitari urbà de Catalunya després del de Barcelona. En l’actualitat compta amb quatre universitats: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat de Barcelona (UB) i Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Aquestes universitats ofereixen més de 150 graus, 68 grups de recerca i tenen matriculats més de 10.000 alumnes de prop de 50 països. 

Les quatre universitats del Campus de Terrassa a data d’avui compten amb les següents escoles universitàries: 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) 

Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 

Euncet Business School, centre adscrit 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT), centre adscrit 

Universitat de Barcelona (UB) 

Escola Universitària de Comerç i Distribució (ESCODI), centre adscrit Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), centre adscrit 

Campus Universitari de Salut MútuaTerrassa, centre acreditat Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

L’Ajuntament, a través del Servei d’Universitats, treballa per promoure i posicionar el Campus de Terrassa en el propi territori, a nivell de país i internacionalment, aconseguint un impacte social i de projecció de la ciutat, donant suport a les diferents activitats que es porten a terme a les escoles universitàries i impulsant i generant actuacions encaminades a la construcció d’un sistema universitari que potenciï projectes de col·laboració en recerca i transferència de coneixement a la societat. 

El resultat de l’enquesta es farà públic a principis de setembre, coincidint amb l’inici de curs.