S’inicia el primer Ple Municipal Extraordinari de Dones de Terrassa

El Ple es celebrarà el 9 de juliol, data commemorativa del primer Ple de la ciutat en què va participar una dona com a regidora, la Quitèria Tarragó Casellas

L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el primer Ple Extraordinari de Dones el dia 9 de  juliol, coincidint amb la data en què Quitèria Tarragó Casellas va ser anomenada  regidora de l’Ajuntament de Terrassa -la primera de tot l’Estat-, l’any 1939. En  aquesta sessió extraordinària hi participaran les dotze regidores del consistori i les  dones representants d’entitats i col·lectius que treballen per la igualtat de gènere a la  ciutat. A partir del treball i procés col·laboratiu s’elaboraran propostes d’acords i  conclusions susceptibles de ser sotmeses a la consideració del Ple Municipal perquè  esdevinguin el full de ruta de les polítiques de gènere a la ciutat.  

Els diferents punts de debat del Ple sorgiran d’un procés participatiu que s’engega  aquest mes de maig amb diferents entitats i col·lectius no constituïts de la ciutat que  incorporen la perspectiva de gènere i que estan donades d’alta al Registre Municipal  d’Entitats i Associacions ciutadanes, o bé al Registre Municipal de Participació  Ciutadana. Els àmbits de treball prioritzats pel Ple de dones de Terrassa 2021,  sorgits de la Comissió 8 de març, han estat: el dret de les dones a eradicar les  violències masclistes i el dret de les dones al món laboral i de les cures.  

Per dur a terme el procés participatiu, es crearan quatre grups de treball en què hi  participaran les regidores de la corporació i persones representants de les entitats,  que treballaran, debatran i consensuaran les propostes que finalment s’elevaran al  Ple. S’han prioritzat quatre eixos de treball que, alhora, tindran en compte l’impacte  de la crisi associada a la Covid-19 sobre la vida de les dones. El procés participatiu  s’estructura en tres sessions telemàtiques per a cada àmbit, en què cada entitat  podrà participar en l’espai que consideri més adient, amb una persona per a cada  grup de treball. Aquests espais d’anàlisi i debat estaran dinamitzats per una persona  experta en el tema a tractar.