L’Ajuntament de Terrassa obre el període de tramitació d’ajuts econòmics per al menjador escolar del curs vinent

La presentació de les sol·licituds es farà de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica fins al 14 de maig

L’Ajuntament de Terrassa obre el període per a sol·licitar ajuts econòmics per al  menjador escolar del curs 2021-2022. La presentació d’aquestes sol·licituds es farà  de forma telemàtica del 27 d’abril al 14 de maig, ambdós inclosos. 

A partir d’avui, les famílies que tenien concedit l’ajut durant aquest curs escolar  rebran un missatge de text al telèfon mòbil amb un enllaç a l’esborrany de l’ajut, que  caldrà revisar de forma detallada i validar-lo, si totes les dades són correctes. Si, per  contra, es vol presentar alguna esmena a l’esborrany rebut per missatge de text,  s’haurà de fer a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa

Les famílies que vulguin tramitar una nova sol·licitud d’ajut per al menjador, ja sigui  perquè no han rebut l’esborrany o perquè no n’eren beneficiàries durant aquest curs,  ho podran fer a partir d’avui, a través d’un formulari que també trobaran a la Seu  Electrònica. En aquest cas, serà necessari presentar la següent documentació: DNI,  passaport o NIE del nen/a sol·licitant i de les persones progenitores o tutores, així  com el número d’identificació de l’alumne/a (IDALU). En cas de separació de les  persones progenitores, també caldrà presentar el conveni de regulació amb la pensió  d’aliments o compensatòria establerta.  

Aquests ajuts, que atorga la Generalitat de Catalunya a través del Consell Comarcal  del Vallès Occidental, cobreixen des del 70% fins a la totalitat del preu del menjador.  Un cop es publiqui la resolució, l’Ajuntament de Terrassa complementarà fins al  100% els ajuts de totes aquelles famílies que els Serveis Socials municipals valorin i  considerin necessari. També s’estudiarà atorgar ajuts a totes aquelles famílies que  les hagin sol·licitat i hagin quedat fora de la convocatòria, com poden ser les famílies  monoparentals o aquelles que superen per poc els barems econòmics.

Les persones que necessitin suport en la tramitació dels ajuts poden demanar cita  prèvia a qualsevol dels Punts d’Orientació Social distribuïts pels diferents districtes  de la ciutat.