L’Ajuntament de Terrassa modificarà el Reglament del servei municipal d’abastament d’aigua

També introduirà canvis per lluitar contra els impagaments en els subministraments comercials i industrials

La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat va aprovar ahir dilluns elevar al Ple del mes d’octubre l’aprovació inicial de la modificació parcial del Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua, que va ser aprovat el març de 2018. La proposta contempla introduir dos canvis: un per adaptar-se a la nova normativa que marca l’ordre ICT/155/2020 de 7 de febrer de 2020, del Ministeri d’Indústria, pel que fa als comptadors d’aigua; i l’altra, per tractar els impagaments que es produeixen en els subministraments industrials i comercials. 

Pel que fa als comptadors, el Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua recollirà les directrius que marca l’actual ordre ministerial, que contempla deixar sense efecte el concepte de manteniment del comptadors per garantir, així, que no es manipulin i que només sigui possible la seva reposició en un termini màxim de 12 anys des de la seva instal·lació. Per aquest motiu, s’eliminarà de l’articulat del Reglament el terme «reparació». L’ordre ministerial també contempla que els comptadors siguin propietat de les persones abonades del servei o bé d’un gestor titular d’un parc de comptadors, que pot ser una empresa autoritzada o el mateix gestor del servei d’abastament. 

En relació al nombre de factures impagades procedents dels subministres industrials i comercials, l’Ajuntament modificarà l’article 24 del Reglament per acotar l’excepció del pagament en aquells contractes de subministrament domèstic que s’emparin en casos de vulnerabilitat residencial i deixar, així, oberta la possibilitat de suspendre el subministrament en els contractes industrials i comercials. 

En relació al nombre de factures impagades procedents dels subministres industrials i comercials, l’Ajuntament modificarà l’article 24 del Reglament per acotar l’excepció de no poder suspendre el subministrament per falta pagament en aquells contractes d’usuaris domèstics que s’emparin en casos de vulnerabilitat residencial i deixar, així, oberta la possibilitat de suspendre’l en els contractes industrials i comercials. Des del desembre de 2018 fins el setembre de 2021, l’import de les factures impagades procedents dels subministraments industrials i comercials superaven els 227.000 euros, una xifra que representa el 14% de l’import total del deute.