Terrassa implanta la quarta línia del sistema de recollida selectiva de residus de càrrega lateral

Aquesta passada nit han començat els treballs per instal·lar 640 contenidors de les cinc fraccions a 11 barris

Eco-Equip, l’empresa municipal que gestiona el servei de recollida de residus a Terrassa, ha iniciat aquest dilluns la implantació de la quarta línia del sistema de recollida selectiva de residus de càrrega lateral. Aquesta operació representa la retirada, a 11 barris, de 193 àrees d’aportació del sistema tradicional de càrrega posterior, i la implantació de 126 de noves per a les cinc fraccions (resta, paper i cartró, envasos, orgànica i vidre) amb contenidors de gran capacitat. Aquest model forma part dels compromisos definits en el Pla de prevenció i gestió de residus municipal que contempla, entre d’altres, la millora del servei i el reforç de la inspecció i el control.

Els treballs previs a la col·locació dels nous contenidors comportaran afectacions a alguns espais de zona blava, càrrega i descàrrega i estacionaments perquè s’han de senyalitzar les noves ubicacions, reservar amb tanques els espais previstos, retirar els contenidors vells i instal·lar els nous. En tots els casos, la senyalització dels treballs s’efectuarà 48 hores abans de l’inici.

La previsió inicial és que la implantació d’aquesta quarta línia finalitzi el 20 de novembre, tot i que la planificació està supeditada al ritme d’instal·lació i les possibles incidències que puguin sorgir. El servei de Medi Ambient canalitzarà els dubtes dels ciutadans que arribin a través del telèfon del servei d’informació municipal 010. A més, també es podran adreçar consultes referents als canvis de contenidors al mail eco-equip@terrassa.cat.

El nou sistema de recollida lateral es va començar a implantar l’any 2014 i actualment la ciutat ja compta amb un total de 1.730 contenidors de càrrega lateral, als que ara se sumaran 640 contenidors nous. La quarta línia que ara s’implanta permet l’ampliació del sistema de recollida de càrrega lateral a 11 barris més: Roc Blanc, Escola Industrial – Cementiri Vell, Les Fonts, Ègara, Segle XX, Ca n’Anglada, Centre, Can Boada Casc Antic, Torre-sana i Can Palet. La compra, que va ser adjudicada a l’empresa Ros Roca, ha representat per a l’Ajuntament una inversió de gairebé 700.000 euros.

Característiques dels nous contenidors, acreditats com a productes accessibles:

 Alçada de càrrega en el costat per l’usuari: 1200 mm

 En el frontal de la cubeta incorporen relleus per a persones amb discapacitat visual per a distingir les fraccions

 Els contenidors de resta i orgànica disposen de palanca per a persones amb capacitats diverses

 Són contenidors que presenten una major capacitat (de 2.200 a 3.200 litres)

Freqüència de pas

L’Ajuntament ja ha contactat amb les associacions veïnals afectades per informar-los dels contenidors que es trauran, dels que es posaran, dels llocs on s’ubicaran i de la freqüència de pas dels camions, que queda definida de la següent manera:

– Resta: diària

– Paper, cartró i envasos: actualment es recull cada dos dies

– Vidre: a hores d’ara el servei es realitza un cop cada cinc dies. A partir d’ara es farà un cop cada dues setmanes.

– Orgànica: un cop cada tres dies

Val a dir que amb la implantació de la quarta línia s’ha reforçat la flota de vehicles recol·lectors, que estan especialment equipats amb un sistema d’elevacontenidors polivalent. Allà on hi ha una bateria, s’aturen per elevar cada contenidor i bolcar-lo automàticament a la tremuja del recol·lector. Un cop finalitzada l’operació, el torna a dipositar al seu lloc habitual.

Eco-Equip i l’Ajuntament han adquirit quatre vehicles recol·lectors de carrega lateral, cosa que farà augmentar fins a 10 els camions d’aquestes característiques a la flota.

Es tracta de quatre Iveco amb carrosseria Ros Roca de recollida lateral, dos adquirits per l’Ajuntament amb fons IFS del 2019 i altres dos amb càrrec al pressupost d’inversions d’Eco-Equip 2020, amb un cost total de 1.035.000 euros.

El servei de recollida de residus de càrrega lateral es presta amb un únic operari conductor del vehicle, que desenvolupa les tasques sense necessitat de baixar del vehicle. Tot i així, cal realitzar tasques prèvies de repàs de les zones per tal d’evitar dificultats a l’hora de buidar els contenidors, una tasca a la que es dediquen bona part de les persones que fins ara fan la recollida manual dels contenidors.

La cinquena línia, a inicis el 2021

L’Ajuntament està treballant perquè la propera línia de carrega lateral, la cinquena, es pugui implantat a la ciutat durant el primer trimestre del 2021.

En aquests anys de funcionament, el nou sistema ha demostrat la seva eficiència i eficàcia, ja que s’ha augmentat la capacitat de recollida instal·lada, especialment en les fraccions de selectiva; s’ha reduït la freqüència de pas sense risc de desbordaments i ha facilitat una redistribució dels recursos humans. A més, ha permès l’alliberament d’espais de la via pública, ja que els nous contenidors comporten la retirada d’un nombre superior de punts de recollida selectiva. En definitiva, el sistema de recollida lateral ha demostrat que aporta avantatges en costos, impactes ambientals i de neteja, i ajuda a endreçar l’espai públic.