Terrassa enceta un pla formatiu per a l’emprenedoria i l’economia social i solidària

El pla és fruit de la diagnosi de necessitats formatives feta a persones emprenedores i entitats de l’ESS i es va presentar en el marc del Consell Municipal d’Economia Social i Solidària de la ciutat

Aquest mes de gener s’inicien nous cursos i tallers organitzats pel Servei  d’Emprenedoria i Economia Social de l’Ajuntament de Terrassa per respondre als  nous reptes de la situació actual de les persones emprenedores i empreses de  l’ESS. Les principals novetats són les formacions a la carta, els networkings per  intercanviar experiències entre entitats i empreses, o l’acompanyament de persones  expertes i/o entitats consolidades a persones emprenedores o a projectes que  s’inicien, entre d’altres.  

El regidor d’Economia Social i Innovació, Pep Forn, ha declarat al respecte d’aquest  nou pla que “la formació contínua és clau per a l’èxit i consolidació de totes les  empreses, també les de l’economia social. El nostre compromís, des de  l’Ajuntament de Terrassa, és acompanyar en tot moment els emprenedors i les  emprenedores per consolidar i fer créixer els seus projectes”.  

Durant els cursos també es tindrà en compte el grau de maduresa dels projectes, es  definiran les competències clau per a la creació de noves idees per a l’emprenedoria  col·lectiva, i es donarà suport a la consolidació d’entitats i empreses d’economia  social i solidària en els àmbits de la millora del finançament, planificació estratègica,  màrqueting i comercialització. També es duran a terme formacions d’interès  específic per a l’emprenedoria social com són la governança democràtica, la  sostenibilitat econòmica, social i ambiental dels projectes i la inclusió i diversitat.  

El Pla de Formació vol tenir un caràcter viu, dinàmic i està concebut en el marc de  les línies estratègiques i metodològiques del Pla Estratègic de l’Economia Social i  Solidària de Terrassa per aconseguir enfortir les empreses i entitats del sector, així  com donar suport a nous projectes que puguin sustentar-se en el temps amb el  màxim de garanties. 

A continuació us detallem el quadre de formacions per als propers dies, així com  l’enllaç a les inscripcions https://www.terrassa.cat/formacio-empresa-emprenedoria.  

Dilluns 25 de gener, de 10 a 12 h, Introducció a l’emprenedoria social, webinar per a  persones emprenedores que volen iniciar un projecte social.  

Dijous 28 de gener, de 12 a 14 h, Eines per treballar la teva idea de negoci: pla  d’empresa i Canvas, webinar per a persones emprenedores que volen iniciar un  negoci.  

Dijous 4 de febrer, de 12 a 14 h, Aspectes legals i fiscals de les persones  empresàries autònomes, webinar per a persones emprenedores que vulguin iniciar  una activitat com a empresàries individuals.  

Dijous 25 de febrer, de 12 a 13.30 h, Coneix-te i madura la teva idea de negoci,  webinar per a persones emprenedores que volen iniciar un negoci.  

Dimecres 10 i divendres 12 de març de 10 a 12 h, Estratègies per implementar la  perspectiva de gènere a la teva empresa o entitat. El pla d’igualtat, webinar per a  empreses i entitats.  

Dijous 22 i divendres 23 de març, de 10 a 13 h, Creativitat per a emprendre i  reorientar el teu model de negoci en temps de Covid-19, webinar per a persones  emprenedores que volen iniciar un negoci.  

Tots els dimarts de l’any, de 10 a 12 h, Vull emprendre. Per on començo?, tallers  informatius per a persones emprenedores que volen iniciar un negoci.