Es redueixen els terminis d’atorgament de llicències d’obres majors a Sant Cugat

Avatar photo

L’Ajuntament disposa des del 2021 d’un Pla de millora per reduir els terminis de les llicències urbanístiques

L’Ajuntament des de l’any 2021 està executant un Pla de millora per reduir els terminis de les llicències urbanístiques amb diferents mesures organitzatives, de recursos humans, procedimentals i tecnològiques. Tot i el fort increment d’expedients d’obres, en data de 31 de març de 2023 les llicències d’obres majors s’informen en primera instància en un termini de 9 mesos.

Les mesures que s’han implementat i ja estan en funcionament són les següents:

 • Consolidació del personal propi i aprovació dun Programa temporal amb la finalitat de contractar personal (arquitectes, advocats, administratius i un enginyer informàtic) per tal d’ampliar els recursos humans i donar resposta al nombre d’expedients de llicències d’obres.
 • Millora de lestructura i organització el servei de llicències d’obres i activitats per agilitzar els procediments de sol·licitud, anàlisis i resolució dels informes interns previs a l’atorgament de les llicències d’obres.
 • Creació duna línia específica de llicències dobres vinculades a activitats econòmiques i empresarials.
 • Contractació duna Direcció professional dàmbit jurídic durbanisme que coordina, organitza, impulsa i supervisa els processos del servei de llicències urbanístiques.
 • Simplificació de la Guia de Tràmits que informa els promotors d’obres sobre la documentació que cal presentar per sol·licitar una llicència d’obres.

S’han identificat i incorporat al Pla, altres mesures per seguir reduint els terminis d’informe en primera instància per poder arribar als 6 mesos aquest 2023 i als terminis de resolució previstos per llei tan ràpid com sigui possible.

Les mesures més destacades són les següents:

 • Automatitzar la Guia de Tràmits, implementant una cerca guiada amb l’aplicació ACTICLIC que en funció de la resposta a tres preguntes predefinides et condueix al tràmit i a la documentació a presentar a cada cas.
 • Emetre automàticament els requisits per manca de documentació en el moment d’entrar les sol·licituds de llicència d’obres per tal que el sol·licitant els rebi i pugui resoldre immediatament sense esperar a la primera revisió dels serveis tècnics.
 • Redactar nova ordenança de llicències d’obres per agilitzar el procediment d’atorgament de llicències partint del text de l’ordenança tipus de la Diputació de Barcelona.
 • Revisar les ordenances de Medi Ambient, Paisatge, Clavegueram, Energia solar, etc.. per reduir la càrrega documental de la llicència, substituint-la per declaracions responsables del compliment que s’inclouran en la comunicació de la primera ocupació.
 • Implementar la ‘carpeta ciutadana’ a la seu electrònica de l’Ajuntament, on el sol·licitant podrà consultar l’estat del seu l’expedient en tot moment per fer-ne el seguiment.
 • Simplificar l’acreditació de què una persona/empresa actua en representació d’un altre, mitjançant el Registre de Representants de l’AOC “Representa” al qual l’Ajuntament ja s’ha adherit.
 • Automatitzar l’atorgament de permisos mitjançant la millora de la informació disponible al SIG municipal. Equip humà ja contractat.
 • Accelerar, amb l’ajuda d’un tècnic arquitecte ja contractat, la redacció de textos refosos del planejament vigent amb la finalitat de clarificar la normativa urbanística de cada àmbit d’actuació.
 • Identificar els requeriments més habituals que fa l’Ajuntament als sol·licitants de llicències d’obres i modificar els articles del planejament corresponents per tal que els redactats siguin més clars i generin menys dificultats d’interpretació.
Total
0
Shares
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Notícia anterior

Principi d’acord entre l’Ajuntament de Sant Sadurní i l’Ateneu Agrícola

Notícia següent

Berga acull una exposició per celebrar el 50è aniversari de la Penya Blau i Grana

Notícies relacionades