Sant Joan Despí convoca el concurs per construir 115 habitatges a l’avinguda Barcelona

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha aprovat la convocatòria del concurs per a la construcció de 115 habitatges amb protecció als dos blocs a mig edificar que hi ha a l’avinguda de Barcelona. Després de completar l’expropiació d’aquests dos blocs, l’Ajuntament fa un nou pas endavant per convertir-los en habitatges assequibles per als veïns i veïnes de Sant Joan Despí.

Els blocs a mig edificar estan situats en un terreny de l’avinguda de Barcelona amb el carrer de Fontsanta. Es van començar a construir l’any 2008 però la crisi financera va fer que dos anys després els propietaris desistissin de continuar les obres, tot abandonant-les.

Després d’un llarg procés en què va haver de litigar amb els propietaris des de diferents fronts donat l’abandó de la construcció, a principi de 2019 l’Ajuntament de Sant Joan Despí va iniciar els tràmits per expropiar aquests dos blocs, per tal de posar fi a la situació en què estaven i amb l’objectiu de convertir-los en habitatge protegit.

L’expropiació va esdevenir una operació innovadora i complexa donat que la propietat era de diferents societats i, a més, la Sareb (Societat de Gestió d’Actius procedents de la Reestructuració Bancària) hi tenia drets hipotecaris.

L’any 2021, l’Ajuntament va completar el procés d’expropiació i els dos blocs ja consten registrats com de titularitat municipal, per la qual cosa ja pot procedir a la seva transmissió per tal que s’hi promogui habitatge públic.

Així, el Ple municipal, en sessió extraordinària, ha aprovat per unanimitat la convocatòria per a la construcció d’habitatges de protecció oficial als blocs de l’avinguda de Barcelona. L’operació es farà mitjançant la transmissió de la propietat a l’adjudicatària, que haurà de promoure-hi habitatge protegit.

De pisos d’alt standing a habitatges protegits

D’aquesta forma, una promoció que es venia com a pisos d’alt standing enmig d’un entorn privilegiat i que va quedar inacabada per problemes econòmics, es convertirà en pisos amb protecció oficial per a la ciutadania de Sant Joan Despí.

En total, s’hi construiran un màxim de 115 habitatges de venda. El 30% del sostre residencial es destinarà a habitatges amb protecció de règim general i el 70% a habitatges amb protecció de règim concertat. A més, l’adjudicatària del concurs també haurà d’urbanitzar l’espai públic i vial que va quedar pendent.

El preu de licitació és d’un mínim de 8.260.529 euros, que correspon al que l’Ajuntament ha abonat per l’expropiació dels blocs, i el preu màxim suma també el premi d’afecció i la resta de despeses vinculades per tramitar l’expedient.

Dins dels criteris per a l’adjudicació de la construcció, es valorarà la qualitat arquitectònica i compositiva dels avantprojectes, la qualitat funcional de l’edifici i també la millora de les condicions mínimes d’eficiència energètica i acústica. D’aquesta forma, s’afavorirà la implementació de solucions que impliquin un estalvi energètic i un menor impacte mediambiental tant a l’edifici com als habitatges. A banda, també es valorarà la qualitat mediambiental i compositiva de l’avantprojecte d’urbanització de l’espai públic i viari.

A més, l’Ajuntament introdueix un nou criteri de valoració per afavorir la contractació de persones de la ciutat amb dificultats d’accés al mercat laboral a través del servei d’ocupació local, amb el compromís de mantenir-ne la contractació durant tota la durada de les obres. Aquest criteri de caràcter social s’incorporarà a partir d’ara en totes les licitacions d’obres municipals.

L’alcaldessa de Sant Joan Despí, Belén García, ha destacat que “és una gran satisfacció per a la ciutat poder completar aquest procés, reconstruir els blocs i posar a l’abast de la nostra ciutadania habitatge a preus assequibles”.

Avança el Pla Municipal d’Habitatge

La reconstrucció dels blocs a mig edificar de l’avinguda de Barcelona suma una nova promoció d’habitatge amb protecció al Pla Municipal d’Habitatge que l’Ajuntament de Sant Joan Despí està desenvolupant per continuar dotant la ciutat d’habitatge assequible per donar resposta a les necessitats de la ciutadania.

Actualment, dins del Pla Municipal d’Habitatge de Sant Joan Despí hi ha més de 430 habitatges amb protecció en construcció o en tramitació, tant de venda com de lloguer. Així, s’estan construint 18 habitatges a l’avinguda de Barcelona (sector Metalarte), 64 habitatges al barri de les Begudes (estadi Johan Cruyff) i 83 habitatges en dues promocions a l’avinguda de Barcelona-carrer Fontsanta.

A aquestes promocions, cal sumar la tramitació de 50 habitatges de compra i de 27 habitatges de lloguer al sector Bellavista, de 80 habitatges de lloguer al carrer de Torreblanca i dels 115 habitatges de venda que es faran als blocs a mig construir de l’avinguda Barcelona.