Sabadell publica per primera vegada la destinació de les dotacions econòmiques dels grups municipals

En el proper Ple està previst fer una modificació de l’acord per garantir una millor interpretació i aplicació i ampliar aquesta informació

La ciutadania ja pot consultar la destinació dels recursos atorgats per l’Ajuntament  de Sabadell als grups municipals del consistori. Amb l’entrada en vigor de l’acord  sobre el control i la publicitat d’aquestes despeses, enguany l’Ajuntament  fiscalitzarà la destinació dels imports atorgats als grups, a més de garantir l’accés  públic a aquesta informació per mitjà del Portal de Transparència. Segons la llei,  aquestes assignacions econòmiques s’han de destinar a pagar despeses de  funcionament dels diferents grups municipals, i fins ara aquestes dotacions  s’assignaven sense una posterior rendició de comptes ni publicació amb accés  públic. 

Es tracta d’una actuació que s’emmarca en una de les línies de treball de la  regidoria de Transparència sobre el desenvolupament i la garantia del compliment  de la normativa de transparència, “amb la màxima apertura de la informació, el  dret d’accés a la informació pública per part de la ciutadania i el foment de la  transparència i el retiment de comptes”, ha volgut destacar la tinenta  d’alcaldessa de Feminismes, Benestar Animal i Participació, Marta Morell. “Aquest  Ajuntament està fent els deures en matèria de transparència, i la publicació  de les despeses dels grups municipals s’emmarca en el deure de retre  comptes a la ciutadania sobre els diners públics”, ha dit Morell, ja que  “garantim així el dret d’accés a la informació pública, una peça clau per a  l’exercici de la bona governança i l’enfortiment de la confiança en les  institucions públiques”. De fet, la segona tinenta d’alcaldessa ha subratllat que  “si som aquí és per treballar per la ciutat i pels sabadellencs i sabadellenques,  i treballar també vol dir garantir-ne els seus drets. Ningú entendria que hi  haguessin opacitats en qualsevol tipus d’informació de caràcter públic”.

Millorar la transparència amb un millor accés i més informació 

L’acord sobre la publicació de la destinació de les dotacions als grups municipals  va ser aprovat el 2019. Tanmateix, en el proper Ple municipal, que se celebra l’1 de  juny, se sotmetrà a votació la seva modificació, ja que en diverses sessions de la  Comissió Especial de Transparència i Bon Govern els grups municipals han fet  palesa la conveniència de modificar-lo per concretar alguns aspectes que en facilitin  la interpretació i aplicació. A més, s’ha considerat oportú ampliar el detall de la  informació que es publicarà al Portal de Transparència sobre els conceptes pels  que s’han gastat aquests diners. 

A més, des de la regidoria es preveu un salt de qualitat durant aquest any mitjançant  el desenvolupament i millora de la visualització del Portal de transparència  municipal, fent que sigui més fàcil per a la ciutadania l’accés a la informació  municipal. Un dels altres objectius que es preveu al Pla de mandat per complir la  normativa de transparència s’adreça a la consolidació de la infraestructura ètica de  l’Ajuntament, amb la revisió i millora dels instruments i mecanismes dels quals  disposa.