La ronda de Sant Antoni tindrà una gran plaça sense cotxes

S'inicia la redacció del projecte executiu per poder començar obres a finals d’estiu

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

Proposta definitiva per a la transformació de la ronda de Sant Antoni. L’Ajuntament ha treballat les últimes setmanes amb el veïnat i entitats de l’entorn de la via per acabar de validar i concretar l’avantprojecte de reforma entre els carrers del Comte d’Urgell i Floridablanca presentat el novembre passat. Fruit d’aquest procés, s’han introduït una sèrie de canvis i millores al disseny que permeten assolir la màxima pacificació possible, resoldre el pas del transport públic de la zona i convertir la ronda en un espai amb més verd i ple de vida que  recusi els barris de Sant Antoni i el Raval. La transformació proposada respon al model Superilla Barcelona, afavorirà els usos ciutadans, la vida de barri i el comerç local i suposarà l’inici d’un nou plantejament per a totes les rondes de Ciutat Vella.

El desembre de 2018, la ronda es va recuperar per a ús veïnal després de nou anys d’acollir les carpes provisionals del Mercat de Sant Antoni. Aleshores es va adequar la llosa per recuperar-la per a usos ciutadans, i es va fer una primera proposta de reurbanització ja sota la premissa de millorar l’espai públic, promoure la bicicleta i més verd i posar els vianants i la mobilitat sostenible al centre de les prioritats.

Al llarg de l’any passat, es va dur a terme un procés de diàleg amb tothom per actualitzar el projecte i trobar un punt d’equilibri entre les diverses voluntats manifestades amb relació a la pacificació de l’espai i del pas del transport públic. Després de diverses reunions, es van acabar formulant unes premisses bàsiques que, juntament amb un estudi global de les rondes de Ciutat Vella, van ser la base utilitzada per l’equip redactor per formular la proposta d’avantprojecte. Els criteris van ser:

    • Generar més espais verds que resolguin la mancança d’avui dia a la ronda.
    • Crear diverses zones d’estada i zones de joc.
    • Incorporar espais de càrrega i descàrrega que funcionin durant certes hores del dia, com en els cas dels eixos verds, i que la resta del dia pugui ser espai d’estada.
    • Resoldre el pas del transport públic i la situació del bus contra direcció del carrer del Comte d’Urgell.

L’avantprojecte va fer un primer encaix de totes aquestes necessitats, i l’últim mes i mig s’ha posat de nou a debat a través d’un espai participatiu per acabar de definir-lo. S’han celebrat sessions amb el veïnat i s’han valorat les aportacions recollides a les àgores ciutadanes instal·lades a la mateixa ronda. El procés ha fet palès la necessitat compartida de disposar del màxim espai possible totalment pacificat i lliure de vehicles, i a partir d’aquí s’han treballat uns ajustos que han donat lloc a la proposta final.

A més, s’han tingut en compte les condicions plantejades per una cinquantena d’entitats a favor de la pacificació de la ronda per tal de donar suport a la proposta. L’acord amb aquest conjunt d’entitats permet fer un pas més enllà respecte al primer encaix del mes de novembre.

Una gran plaça totalment lliure de vehicles

La proposta de futura ronda de Sant Antoni es configura com un àmbit pacificat on l’asfalt i la circulació de cotxes desapareixen per donar pas a un paviment continu de pedra natural i de façana a façana. Com a novetat sorgida del recent procés de debat, es configura una nova plaça entre el carrers de Villaroel i Floridablanca lliure de vehicles i completament pacificada.