Punt Lila a les farmàcies de Viladecans contra la violència masclista

La iniciativa, pionera a Catalunya, es posa en marxa avui, 22 de novembre

Viladecans compta, en disset farmàcies de la ciutat i des d’avui amb nous espais, els anomenats Punts Liles, per atendre, sensibilitzar, informar i donar suport a ciutadans i ciutadanes víctimes de qualsevol classe d’agressió sexista i LGTB-fòbica. Els Punts Liles intenten implicar tota la societat en la lluita contra la violència masclista, apropar els serveis integrals a les víctimes a través del seu entorn i facilitar informació sobre com actuar davant un cas concret.

Implementar un pla integral perquè les farmàcies siguin Punts Liles és una experiència pionera a Catalunya. L’Ajuntament ha considerat que les farmàcies són establiments propers a la ciutadania on, de manera natural, s’estableixen unes relacions de confiança entre els professionals i les persones que atenen. Aprofitant aquesta relació de confiança i proximitat, la Corporació local creu que les farmàcies municipals són espais segurs, de confiança i propers que poden atendre, informar i, si cal, orientar la persona cap al recurs més adient.

Els Punts Liles-LGBTI+ que funcionaran a establiments farmacèutics de Viladecans estan senyalitzats amb un dispositiu que els identifiqui com a espais segurs i estan dirigits principalment a dones i persones LGBTI+, i també a qualsevol altra persona que estigui interessada a rebre informació sobre els serveis propis del servei d’igualtat i polítiques LGBTI+. Entre els objectius d’aquests nous serveis es troben implicar tota la ciutadania en la lluita contra les violències masclistes, apropar la informació dels serveis integrals a les víctimes a través del seu entorn, activar protocol municipal en cas que qualsevol persona exposi que ha estat víctima d’una agressió sexista, facilitar el primer punt de contacte i suport dintre d’una xarxa coneguda i de confiança –com és una farmàcia– i promoure espais lliures de violència.

Per al funcionament intern dels nous espais, al mes d’octubre es va impartir formació al respecte per al personal de les farmàcies participants. Els establiments locals de farmàcia que tindran Punt Lila són Badia del Romero, Baltasar, Berga, Berga-Culleré, De la Riera, Culleré, Garrido, Martínez, Montes, Nicolás, Niubó, Rocabeyera, Sala-Garcia, Sol, 67, Uriarte, Uriz i Vilà.

L’Ajuntament de Viladecans desenvolupa i desplega polítiques específiques per garantir la igualtat efectiva entre homes i dones, independentment de la seva orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere, gràcies al treball transversal entre els diferents serveis i departaments, la col·laboració amb altres administracions públiques i la participació ciutadana. Dins de les accions realitzades destaquen les mesures per prevenir l’LGTBI-fòbia a escoles, instituts, centres oberts i casals d’estiu; la continuïtat del Servei d’Atenció a persones LGBTI+, així com l’acompanyament a les famílies; les accions de sensibilització en l’àmbit esportiu per a la jornada del mes de febrer i la participació de Viladecans en la Xarxa de Municipis LGTBI i en el Consell Comarcal. Davant d’actes discriminatoris, el Servei d’Atenció Integral LGBTI+ va dur a terme 60 atencions durant l’any 2021 a persones LGBTI+.