El Port de Barcelona incorpora 12 nous agents al cos de Policia Portuària

Els agents han superat de forma satisfactòria el Curs de Formació Bàsica de Policia Portuària a l’Escola de Policia de Catalunya

El Port de Barcelona ha incorporat 12 nous agents al cos de Policia Portuària després d’un procés de consolidació de vuit auxiliars, que han superat les proves de promoció interna, i d’una convocatòria externa en la qual s’ha seleccionat els quatre agents restants.

Tant els agents que han accedit per promoció interna com els de la via externa han fet el Curs de Formació Bàsica de Policia Portuària a l’Escola de Policia de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), que han superat de forma satisfactòria. L’ISPC ha destacat l’alt nivell demostrat per tots els agents durant les activitats formatives d’assoliment de coneixements i competències, amb especial menció a la qualitat humana i professional de tots ells.

El servei de la Policia Portuària és clau per al normal exercici de les activitats que es desenvolupen al Port de Barcelona. Actualment, el cos de la Policia Portuària de Barcelona està format per 126 efectius.