S’inicien les obres de rehabilitació de l’edifici de l’antic Ajuntament de Terrassa

L'equipament serà la Casa de l'Esport Terrassenc i de l'Hoquei, un punt de referència per l'esport de la ciutat

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’Ajuntament de Terrassa ha iniciat les obres de rehabilitació de l’edifici de l’antic ajuntament de la ciutat, situat al Raval de Montserrat, 13, per a adequar-lo com nou equipament municipal. L’actuació té un termini d’execució de 10 mesos amb un pressupost de licitació de 949.017,25 €.

La intervenció es realitza amb l’objectiu principal de garantir l’accessibilitat a tots els espais possibles, preservant els elements històrics i arquitectònics que el configuren. Així, s’instal·larà un ascensor que comunicarà totes les plantes de l’edifici i s’anivellaran els forjats de cada planta procurant no malmetre els paviments de rajola vermella existents, part dels quals quedaran exposats a través de peces de vidre. A banda, es construirà una nova escala des de la planta primera fins a la coberta per poder comunicar tots els espais seguint la normativa vigent. Aquestes  actuacions permetran l’accessibilitat sense limitacions a tot l’edifici.

Les actuacions també consistiran en la remodelació dels banys i en la renovació de totes les instal·lacions, a banda de la rehabilitació de la coberta, que mantindrà la teula ceràmica existent per tal de reconstruir-la de forma fidedigna a l’original, tot i que es modificarà la seva alçada, per poder donar ús a la planta sota coberta. D’altra banda, també es recuperaran els paviments hidràulics existents i es mantindran al seu lloc i s’intervindrà sobre la façana recuperant la seva visió original.

Un dels elements destacables d’aquest edifici del segle XVIII és la sala noble de la primera planta. L’actuació que du a terme l’Ajuntament mantindrà el sistema de politges de les llums de la sala, només es canviaran els cablejats elèctrics per adequar-los a normativa, es rehabilitaran els vitralls de les obertures de la sala, es recuperarà i exposarà el mobiliari original i es climatitzarà per tal de no afectar els béns patrimonials i per conservar els murals existents. Aquesta sala havia estat decorada amb plafons pictòrics d’Alexandre de Riquer l’any 1901 i es va tornar a decorar pel pintor Joaquim Vancells, incloent-hi làmpades, vitralls i mobiliari de l’any 1904. Les pintures d’Alexandre Riquer es troben actualment a la Casa-Museu Alegre de Sagrera.

La construcció que albergava l’antic ajuntament de la ciutat consta de planta baixa, dues plantes pis i golfes i té una coberta a quatre aigües. Les balconades de ferro de fosa del pis principal van ser obra del constructor Agustí Alland al 1842) i la cornisa dentada amb canaló de recollida d’aigües és obra de l’arquitecte municipal Lluís Muncunill, que va realitzar una remunta de la coberta en els primers anys del segle XX. Es tracta d’un bé patrimonial local i, per tant, el projecte de rehabilitació ha estat consensuat i amb la conformitat dels criteris patrimonials exigits pel Museu de Terrassa.

La Casa de l’Esport Terrassenc i de l’Hoquei

Una vegada rehabilitat, l’edifici de l’Antic Ajuntament es convertirà en la Casa de l’Esport Terrassenc i de l’Hoquei, tal com es recull al programa de Govern d’aquest mandat.

Acollirà el servei municipal d’Esports i serà la nova seu del Consell Esportiu del Vallès Occidental, a banda d’albergar un espai d’atenció a les entitats i clubs de la ciutat. Es posarà en funcionament, doncs, un nou espai-edifici per a la gestió esportiva municipal i per a la relació, projecció i atenció de l’activitat esportiva de les entitats de la ciutat i del món de l’hoquei.

En els propers mesos s’acabaran de definir els detalls dels espais i usos que se li donarà al nou equipament.