Obre a Barcelona el Projecte Llar d’Oportunitats

Un nou servei d’alta intensitat socioeducativa per a joves en situació de sensellarisme

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts
Joves. IMATGE D'NTERNET: Fundació iSocial

La ciutat de Barcelona compta des del passat mes d’abril amb un nou equipament d’alta intensitat socioeducativa per allotjar joves en situació de sensellarisme. Es tracta del Projecte Llar d’Oportunitats, que funcionarà ininterrompudament durant 24 hores al dia i 365 dies l’any com un dispositiu d’atenció integral per donar una resposta completa a 40 joves d’entre 18 i 23 anys que, per la seva situació prèvia, es trobin en una situació d’alta vulnerabilitat social i desemparament sense referents familiars. La posada en marxa del dispositiu ha estat possible per la col·laboració entre la Fundació de la Santa Creu, responsable de les instal·lacions i amb una trajectòria de dècades de treball en l’atenció de persones sense recursos i en risc d’exclusió, i l’entitat social Superacció, que gestionarà el dia a dia de l’equipament i que igualment ja té experiència prèvia en aquest camp.

El Projecte Llar d’Oportunitats té un pressupost aproximat d’1,96 milions d’euros l’any i comptarà amb el finançament compartit de l’Ajuntament de Barcelona i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. L’equipament municipal passarà a format part del ‘Sostre 360’, el programa d’acompanyament personalitzat a joves vulnerables majors d’edat que es troben en situació de sensellarisme, que impulsa la Generalitat de Catalunya a tot el país i en serà el referent a la ciutat de Barcelona.

El centre dóna continuïtat al recurs extraordinari per a joves sensellar que es va posar en marxa al municipi de Montgat durant la irrupció de la pandèmia de Covid-19, a mitjans d’abril de l’any passat. Els bons resultats d’aquesta experiència pilot, la constatació que calia un recurs específic per a aquest perfil de persones usuàries que no troben una resposta adequada als equipaments ja existents i l’estratègia compartida en el si de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL) de Barcelona per donar respostes cada cop més adequades i especialitzades en l’àmbit del sensellarisme estan darrere d’aquesta iniciativa, però no només.

En definitiva, el nou Projecte Llar d’Oportunitats funciona com un projecte educatiu, de recuperació i promoció social per a unes persones amb un alt grau de vulnerabilitat socioeconòmica, sense referents adults, habitualment amb un alt desconeixement de la xarxa i en situacions de carrer o infrahabitatge. Tot plegat es veu agreujat pel desconeixement de l’idioma i per les dificultats generades des del marc normatiu per poder regularitzar la seva situació. La intervenció permetrà també la vinculació al sistema sanitari i l’abordatge de situacions complexes que es poden donar, com són les conseqüències del dol migratori no tractat.

La voluntat és acompanyar els joves de manera individual, anant més enllà de la cobertura de les seves necessitats bàsiques i proporcionant eines per promoure la seva socialització, per tal que prenguin consciència de la seva situació personal. La intervenció permet situar el jove com a agent actiu en la construcció de la comunitat, afavorint les seves possibilitats de participació. A més a més, posar les seves especificitats al centre permet que el seu procés de creixement personal no s’estanqui i, al capdavall, buscar sortides el més adients possibles per tal que creïn noves oportunitats per refer les seves vides. Tot plegat ha d’ajudar igualment a l’establiment d’iniciatives comunitàries destinades a visualitzar el reconeixement social dels infants i dels joves migrats sense referents familiars, així com a afavorir la desestigmatització d’un col·lectiu massa sovint maltractat injustament, reduir les possibilitats de conflicte social i generar també un sentiment de pertinença i arrelament al territori que faciliti el seu desenvolupament com a ciutadans de ple dret.