Obertes les solicituts de les ajudes per a rehabilitar habitatges a l’Hospitalet

Oberta la convocatòria del Consorci Metropolità de l’Habitatge

Fins al 31 de desembre està oberta la convocatòria d’ajuts de rehabilitació d’habitatges del Consorci Metropolità de l’Habitatge, tot i que hi ha la possibilitat que el període d’admissió de sol·licituds finalitzi abans d’hora en el cas que s’exhaureixi la dotació pressupostària. 

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar la rehabilitació d’habitatges privats destinats principalment a residència habitual i permanent, amb la finalitat de millorar-ne l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la l’accessibilitat i les condicions d’habitabilitat, i incidir, d’aquesta manera, per a una major qualitat de vida dels ciutadans. La quantitat màxima de les subvencions que es poden concedir per habitatge és del 35 % del cost subvencionable, fins a un màxim de 5.000 euros per a cada una de les quatre tipologies d’actuacions. 

Resten exclosos els habitatges no destinats a residència habitual i permanent, a excepció dels habitatges buits que es posin de manera efectiva a disposició de les borses de lloguer social o altres programes públics.  

Es recomana consultar el web del Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH), on hi ha tota la informació necessària (bases, convocatòria, preguntes freqüents, verificació prèvia del compliment de requisits…) i el formulari i l’esquema de tramitació: https://www.cmh.cat/web/cmh/ajuts/programes/programa-habitabilitat-2021 
 
El Consorci Metropolità d’Habitatge no accepta la documentació enviada per correu electrònic. El tràmit es pot fer telemàticament al web municipal https://seuelectronica.lh.cat/tramits/detalltramit.aspx?1hmclbU96eGoBQLH45iX9uBiiCcGS64ZDmzx31EYe7M9X4fcJlnd2kAqazBqazB. També es pot fer de manera presencial a l’Oficina de l’Habitatge de L’Hospitalet, amb cita prèvia, al  telèfon 93 403 26 00, de 9.30 a 13 h.