L’Àrea Metropolitana de Barcelona ofereix una línia d’ajuts per al pagament dels tractaments de residus

Poden optar a aquestes ajudes les persones i activitats més sacsejades per la crisi econòmica provocada per la Covid-19: les famílies més vulnerables i el teixit comercial

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts
Ajuntament de Molins de Rei. Imatge pròpia

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat les bases de la nova línia d’ajuts per al pagament del tribut metropolita, amb l’objectiu de donar suport a la ciutadania i a les activitats econòmiques més afectades per la COVID-19: les famílies vulnerables i el petit i mitjà comerç.

Es tracta d’una nova línia que contempla, com a dotació inicial, 1 milió d’euros, que es distribuirà en parts iguals: 500.000€ destinats a les ajudes del tribut metropolità i 500.000€ destinats a les ajudes de la taxa per al tractament de residus.

Pel que fa a les ajudes del tribut metropolità, les persones sol·licitants (propietàries d’un habitatge amb ús residencial d’acord amb el cadastre i que sigui la seva residència habitual) podran rebre una ajuda de fins al 40%  de la quota del 2020 del tribut metropolità, i fins a un màxim de 100 euros per sol·licitant.

També podran demanar aquesta ajuda les empreses i els establiments comercials de fins a 300 m2  de superfície que el 2020 hagin tingut un descens de facturació superior al 50 % amb relació al 2019. En aquest cas, l’ajut serà de fins al  40 % de la quota i fins a 200 euros.

L’AMB assegura que la quantitat final dels ajuts atorgats en cada cas es determinarà segons els ingressos anuals de cada unitat familiar i es garantirà que les persones en situació de vulnerabilitat, ja sigui a causa de la crisi de la covid-19 o per altres factors, hi tinguin accés.

D’altra banda, tindran accés a les ajudes per a la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) les  empreses i els establiments comercials de fins a 300 m2 de superfície que el 2020 haguessin tingut un descens de facturació superior al 50 % amb relació al 2019. Els sol·licitants gaudiran d’una ajuda de fins al 50% de la quota del 2020 i fins a un màxim de 200 euros per sol·licitant.

En tots els casos, per poder gaudir dels ajuts, les persones sol·licitants hauran d’haver efectuat el pagament del tribut metropolità o de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) en el període voluntari de recaptació i no han de tenir cap deute en les seves obligacions tributàries.

Aquests ajuts són compatibles entre ells i amb altres ajuts, sempre que la suma de tots ells no superi el 100% del concepte subvencionat i s’atengui al que s’estableix en l’apartat d’obligacions dels beneficiaris.

Les persones interessades poden sol·licitar l’ajut fins al 13 de juliol via telemàtica mitjançant el model de sol·licitud disponible al portal web de l’AMB.

En cas de no comptar amb mitjans electrònics, poden demanar cita prèvia a les oficines de l’AMB. A més, s’ha posat a disposició de la ciutadania el telèfon 93 506 94 89 de les 8 a les 14:30h, per atendre les consultes en relació amb aquests ajuts.

Cal recordar que, com a mesures addicionals, l’AMB inclou la congelació dels tipus del tribut metropolità per al 2021 i un nou sistema de càlcul per a la TMTR comercial, per la qual cosa els comerços petits pagaran menys que els grans que facin la mateixa activitat.

Ajuts al tribut metropolità de l’Ajuntament de Molins de Rei

En el cas de Molins de Rei, és important destacar que, l’any 2020, l’Ajuntament va ser el primer Ajuntament de l’AMB que va establir ajust propis per assumir l’obligació tributària del tribut metropolità. Aquest ajut es manté per a l’any 2021 amb els següents requisits i quanties.

L’ajut pot arribar al 60% de l’import del rebut, i en alguns casos al 100% quan així ho determini expressament Serveis Socials, amb un màxim de 50 euros. Poden sol·licitar-lo tant els propietaris de l’habitatge (ha de ser el seu domicili habitual i no poden disposar de més immobles, exceptuant trasters) com els llogaters que justifiquin, mitjançant el rebut de lloguer, que han pagat el rebut del tribut metropolità a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

En el cas municipal, per determinar la quantia de l’ajut es calcula d’acord amb la renda mensual disponible per càpita, que es calcula sumant tots els ingressos mensuals de la unitat familiar i se’ls descompta el rebut de la hipoteca o lloguer, amb el topall de l’SMI. Després, el resultat es divideix pel nombre de membres de la unitat familiar.