Molins de Rei iniciarà una campanya sobre la prohibició d’alimentar els coloms a la via pública

El funcionament de l’anticonceptiu es basa a reduir la reproducció i deixar que la mortalitat natural faci disminuir el nombre de coloms.

El maig de 2013, l’Ajuntament de Molins de Rei va ser un dels dos municipis pioners de
tot l’Estat en la gestió de la població de coloms mitjançant la reducció de la natalitat
amb OVISTOP (Nicarbazina 0,08%), és a dir, mitjançant un mètode que n’evita el
sacrifici. El funcionament de l’anticonceptiu es basa a reduir la reproducció i deixar que
la mortalitat natural faci disminuir el nombre de coloms.

Els objectius són aconseguir reduir la població de coloms sense haver de sacrificar-ne
cap i, addicionalment, millorar la seva salut alhora que es redueixen també els riscos
sanitaris per a les persones.

Els punts de distribució actuals de l’OVISTOP han estat:

  • Parc Pont de la Cadena
  • Ajuntament
  • Rambla de la Granja: des del 3/5/2021

L’administració del fàrmac es fa mitjançant uns aparells dispensadors automàtics que
l’escampen en un radi aproximat de 2 metres al seu voltant. A hores d’ara, els coloms
estan totalment fidelitzats, acudeixen als dispensadors minuts abans que es posin en
funcionament i consumeixen la dosi administrada en breus segons.

En el període 2014-2021, la població de coloms a Molins de Rei s’ha reduït un
56%, de manera que han passat de ser uns 1.511 coloms el desembre de 2014 a uns 511
coloms en l’últim recompte realitzat el desembre de 2021.

Una condició fonamental perquè el mètode de control funcioni és que no hi hagi altres
fonts d’alimentació al municipi, ja que cal que els coloms només s’alimentin del pinso
tractat. És per aquest motiu que està previst continuar la instal·lació de nous
dispensadors de pinso tractat a fi de millorar-ne la cobertura i l’efectivitat.

Paral·lelament, al llarg d’aquest mes de març, coincidint amb el mes en què comença
l’aparellament i la cria de coloms, des de la Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament
s’iniciarà una campanya amb l’objectiu de sensibilitzar la població sobre la prohibició
d’alimentar els coloms a la via pública. Aquesta prohibició està recollida en l’article 38
de l’Ordenança de convivència vilatana.

La campanya consta dels elements següents:

  • Distribuir cartells informatius per tot el municipi
  • Senyalitzar amb la prohibició d’alimentar coloms en els punts més conflictius
  • Repartir fulletons informatius a mà al carrer per part dels agents mediambientals
  • Difondre la campanya pels mitjans de comunicació municipals.

En els proper mesos està prevista la instal·lació de dos nous dispensadors de pinso
tractat a fi de millorar-ne la cobertura i l’efectivitat, un al parc de la Sínia i un altre a la
Federació Obrera.