Aproven la millora del carrer de Baldrich de Terrassa

Pel que fa als edificis, el PMU preveu que tinguin una alçada màxima de planta baixa més tres pisos, que es destinaran, principalment, a ús d’habitatges

La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat va acordar dilluns elevar al ple ordinari d’aquest mes l’aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana (PMU) a l’àmbit del carrer de Baldrich, 240, que contempla transformar l’antic teixit industrial en desús en una nova zona residencial. La promoció correspon a la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), com a propietària majoritària.

Es tracta, doncs, d’una transformació d’iniciativa privada que després d’anys d’espera pot finalment iniciar la seva tramitació administrativa. L’àmbit, de 5.072 m2 , abasta el sector delimitat pel carrer de Baldrich, 240, el carrer del Doctor Torras i Bages i la carretera de Rubí, on hi ha edificacions industrials en desús. Amb aquest PMU es pretén ordenar l’edificació, transformant els usos dels terrenys actuals en un nou teixit residencial, amb façana al carrer de Baldrich i a la carretera de Rubí.

Nou teixit residencial

Aquest sector proposa un sostre total de 7.701 m2, dels quals més d’un 95% es destinaran a habitatge, i el 5% restant a altres usos vinculats al terciari. El nombre màxim d’habitatges previstos és de 79, dels quals, 55 lliures, 16 de protecció general i també hi haurà protegits concertats. Els habitatges se situaran amb façana al carrer de Baldrich i a la carretera de Rubí.

Pel que fa als edificis, el PMU preveu que tinguin una alçada màxima de planta baixa més tres pisos, que es destinaran, principalment, a ús d’habitatges i, en una menor part, a ús del sector terciari (oficines i comercial). També contempla la creació d’una nova plaça, al xamfrà dels carrers de Baldrich amb el Doctor Torras i Bages, davant l’edifici de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental i de l’Arxiu Històric de Terrassa,