Comença la campanya d’actualització de dades de les entitats de la ciutat

A partir del dia 28 de setembre i fins al dia 30 d'octubre, les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats poden actualitzar les seves dades

De la mateixa manera, amb aquesta actualització, s’aconseguirà un Directori d’Entitats el més ajustat possible a la realitat. Sovint, les entitats canvien la composició de la junta, la seu social, o les seves dades de contacte com el telèfon o el correu electrònic. A través del correu electrònic que se’ls ha enviat, poden posar al dia tota aquesta informació. Val a dir que la darrera campanya d’actualització de dades va ser l’any 2015 i que ara s’ha considerat oportú i necessari dur a terme novament aquesta tasca.

A través del correu electrònic enviat des de l’adreça participacio@ajmataro.cat, les entitats reben l’enllaç a un formulari amb les dades que actualment té l’Ajuntament d’elles i on poden modificar d’una manera àgil aquelles que hagin canviat.

És cabdal que sempre que hi hagi un canvi en alguna dada de l’entitat, aquest es comuniqui a l’Agència de Suport i Serveis a les Entitats, fet que permet una millor comunicació entre les entitats i l’Ajuntament de Mataró. Les entitats que no rebin el correu electrònic per fer l’actualització de dades, perquè l’adreça de correu electrònic registrada a l’Ajuntament ja no estigui activa, es poden posar en contacte amb l’Agència a través de participacio@ajmataro.cat. Posteriorment a la campanya d’actualització de dades, les properes modificacions caldrà fer-les a través del tràmit de Modificació de Dades que trobaran a la Seu Electrònica.

L’Agència de Suport i Serveis a les Entitats es posa a disposició de les entitats per qualsevol consulta a través del correu electrònic participacio@ajmataro.cat o al telèfon 93 758 26 92 o 647 470 885.