Mataró comença una nova sèrie de 57 millores de paviment als carrers

De gener a juliol de 2022 l’Ajuntament ja ha executat 40 actuacions d’aquest tipus

L’Ajuntament inicia més de 50 noves actuacions del Pla de millora de paviments amb una cost de 2,3 milions d’euros.

Les obres van començar la setmana passada i es preveu que s’allarguin fins al juliol. Es tracta de treballs de reurbanització de carrers, arranjament o ampliacions de voreres, passos i cruïlles elevades i asfaltat de calçades que tindran lloc a diferents punts de la ciutat.

De gener a juliol de 2022 l’Ajuntament ja ha executat 40 actuacions d’aquest tipus, per un import de 745.000 €, i ara comença una nova sèrie de 57 intervencions que s’allargaran fins al juliol de 2023 i tindran un cost aproximat de 2,3 milions.

Les noves actuacions

18 intervencions de reforç de paviment de la calçada: els treballs consisteixen principalment en el fressat del paviment i en la preparació i reforç del ferm amb nou asfalt.

4 actuacions de renovació de calçades

En carrers amb calçades formades per una base de sorra i llamborda de pedra natural, es preveu la seva retirada i la formació d’una caixa nova de paviment i l’asfaltatge del vial.

5 reurbanitzacions

Es preveu la reurbanització de carrers de poca amplada amb plataforma amb un únic nivell per donar la prioritat de pas als vianants. El tipus de reurbanització variarà segons les condicions dels carrers dels entorns.

Aquestes actuacions corresponen a la plaça del Palau, el carrer de Sant Sadurní, el carrer d’Antoni Cuyàs i Sampere, el carrer de l’Abat Antoni M. Marcet i el carrer de Sant Domenico Savio.

Les obres s’ha coordinat amb Aigües de Mataró per dur a terme també la renovació de les xarxes de clavegueram i abastament d’aigua potable en els casos que és necessari.

8 intervencions d’ampliació i reparació de vorera

Per reparar deficiències detectades, com per exemple aixecaments causats per les arrels dels arbres, o bé per ampliar l’espai per als vianants als accessos de centres escolars, biblioteques o zones estretes.

14 actuacions a passos elevats

Els treballs consisteixen en la creació de passos de vianants elevats a la calçada i al mateix nivell de les voreres per millorar l’accessibilitat i reduir la velocitat dels vehicles.

8 cruïlles elevades

Els treballs consisteixen en la formació de cruïlles elevades, realitzant els passos de vianants elevats a la calçada i modificant les voreres.

L’objectiu és millorar l’accessibilitat i la seguretat, i provocar a la vegada una disminució de la velocitat dels vehicles. Comporta també la formació d’embornals de recollida de les aigües pluvials.

Altres informacions

A l’apartat Pla de millora de paviments de l’espai web www.mataro.cat/laciutataldia es poden consultar les ubicacions i descripció de les diferents actuacions.

L’Ajuntament ha adjudicat les obres a l’UTE construccions Deumal SA i Vialitat i Serveis SLU executa els treballs.

Aquests treballs coincidiran en el temps amb les actuacions de millora d’entorns escolars que l’Ajuntament també està duent a terme a diferents punts de la ciutat per afavorir una mobilitat més segura en els recorreguts cap a l’escola.