L’OMIC de L’Hospitalet va atendre 7.507 consultes i 1.469 expedients durant el 2020

El 47 % de les reclamacions s’han resolt per mediació o per resolució de la Junta Arbitral de Consum

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) de L’Hospitalet va atendre 7.507 consultes i va tramitar 1.469 expedients per reclamacions durant l’any 2020.   

Es constata, doncs, un manteniment pel que fa al nombre de consultes i un decreixement en el nombre de reclamacions (46 %) respecte de les dades de l’any anterior, en gran part per la baixada del consum de les famílies durant el 2020 a causa de les mesures excepcionals per la pandèmia. 

De les més de 1.400 reclamacions, un 47 % s’han resolt a través de la mediació, per un acord entre les parts o bé per resolució de la Junta Arbitral de Consum a través d’un laude. El temps mitjà de tramitació de les reclamacions ha estat de 95 dies. Durant l’any passat, la Junta Arbitral de Consum va emetre 35 laudes o resolucions amb els mateixos efectes que les sentències judicials. 

Els sectors més reclamats han estat el de serveis, amb un 38 %, seguit per   telefonia i telecomunicacions, amb un 23 %, i, finalment, subministraments a la llar, amb un 13 %. Dins del sector de subministraments a la llar, cal assenyalar que la major part de les reclamacions i consultes (77 %) fan referència a subministrament elèctric (suspensions, avaries, canvi de comercialitzadora, presumptes fraus, etc.). 

D’altra banda, cal remarcar que el sector de l’habitatge ha concentrat durant l’any 2020 el 24 % del total de les consultes, una demanda molt superior a l’habitual en altres anys a causa de les mesures adoptades per l’Estat en matèria de lloguer d’habitatges per donar suport a persones i unitats familiars en situació d’ERTO o que havien hagut de cessar el negoci per les mesures adoptades per fer front a la pandèmia de març a juliol de 2020. 

Finalment, l’any passat, amb motiu de la pandèmia, no es van organitzar accions formatives de consum a les escoles i l’OMIC va concentrar els seus serveis en l’atenció telemàtica i telefònica de les persones consumidores. 

L’OMIC de L’Hospitalet es va inaugurar el 1983 per donar resposta a les necessitats de protecció de la ciutadania com a consumidors de béns i usuaris de serveis, mitjançant procediments que permeten la defensa dels seus drets, en col·laboració amb altres administracions i institucions. 

L’OMIC té la seu al carrer de la Riera de la Creu, 32, i el telèfon de consultes és el 93 402 60 30.