L’illa de la Vanguard acollirà un hotel, habitatges, un equipament i una zona verda

Iman Aisa Abdellaoui, nova regidora de l’Ajuntament de L’Hospitalet

El Ple municipal ha aprovat provisionalment —amb el vot a favor de PSC, el vot en contra d’ERC, Cs i LHECP, i l’abstenció del PP— la modificació puntual del Pla general metropolità (PGM) de l’illa situada entre el carrer de Santa Eulàlia, l’avinguda de Vilanova i el carrer de Carrasco i Formiguera de L’Hospitalet. L’àmbit, de 12.000 m2 de superfície, acollirà un hotel, habitatges de venda lliure, habitatges protegits, un equipament públic i una zona verda.

L’hotel, promogut pel grup alemany A&O, serà de com a mínim tres estrelles i ocuparà l’antic edifici de la Vanguard. D’aquesta manera es preservarà un edifici emblemàtic del barri de Santa Eulàlia. Es construiran 130 habitatges, dels quals 70 seran de venda lliure i 60 de protecció (50% de venda i 50% de lloguer). A la cantonada de l’avinguda de Vilanova es preveu una reserva de 1.327 m2 de sòl per a un equipament i es crearà un nou carrer de servei paral·lel a Carrasco i Formiguera, que separarà el futur hotel del solar destinat a equipament. També es farà una zona verda de 2.654 m2.

A l’inici del Ple ha pres possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de L’Hospitalet Iman Aisa Abdellaoui, en substitució de Cristóbal Plaza, que va fer efectiva la seva renúncia al càrrec de regidor, el passat 23 de desembre. Iman Aisa Abdellaoui és diplomada en ciències polítiques i de l’administració per la Universitat de Barcelona i ha cursat diferents cursos sobre drets humans i màsters en diplomàcia i funció pública internacional. En l’actualitat compagina el seu treball en una empresa metal·lúrgica amb els estudis del grau de dret a la Universitat Oberta de Catalunya.

També s’ha donat compte del nomenament com a regidora-presidenta del Districte VI (Bellvitge-Gornal) de Maria Teresa Revilla Sánchez, que mantindrà la seva actual condició de regidora-presidenta del Districte I (el Centre, Sant Josep i Sanfeliu).

 El Ple també s’ha donat per assabentat de la pròrroga del pressupost de 2020 de l’1 de gener fins a l’aprovació definitiva i l’entrada en vigor del Pressupost general per al 2021. El Ple municipal va aprovar de forma inicial el projecte de pressupost el passat 23 de desembre.

  

Moció per a la millora de l’accessibilitat als comerços de la ciutat 

A l’apartat de mocions, el Ple municipal ha aprovat parcialment la proposta d’ERC sobre la regulació del sector elèctric. Així, el text insta les companyies energètiques a realitzar les inversions necessàries en les infraestructures de subministrament i distribució d’electricitat de la ciutat per evitar talls, caigudes i desconnexions.

Ha tingut el suport unànime la proposta d’aquest mateix grup per a l’elaboració d’una guia local de millora de l’accessibilitat al comerç i la restauració de la ciutat. Per tal d’elaborar-la, la moció preveu la creació d’un grup de treball format per la taula sectorial del comerç, tècnics municipals, grups municipals i entitats que treballen l’àmbit de la discapacitat i la diversitat funcional, així com la necessitat d’establir un paquet d’ajudes i bonificacions per tal d’incentivar aquests canvis.

A iniciativa de Cs, ha tingut el suport del plenari el text que demana la despolitització de la representació d’aquest Ajuntament al Consell Esportiu de L’Hospitalet, mitjançant la designació de personal tècnic de l’Ajuntament per formar part de la Comissió Directiva d’aquesta entitat.

També s’han aprovat dues mocions de LHECP-ECG. La primera, per al control dels preus de lloguer, insta el Govern de l’Estat a aprovar una llei estatal de l’habitatge, que brindi el dret a un habitatge digne recollit a la Constitució, i garanteixi un lloguer estable, segur, assequible, així com que augmenti el parc públic d’habitatge de lloguer social. La segona, d’adhesió de l’Ajuntament de L’Hospitalet a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana.

Finalment, ha tingut el vistiplau del Ple la proposta del Partit Popular per a l’activació d’una estratègia per dinamitzar els mercats municipals així com l’actualització de Reglament dels mercats municipals de L’H.