L’Hospitalet va facilitar més del doble d’estades en allotjaments alternatius al 2020

Les persones en situació de sensellarisme a L’Hospitalet són ateses dins el circuit establert entre Creu Roja, Guàrdia Urbana i Serveis Socials municipals

El centre municipal d’estada limitada Els Alps, amb 31 places fixes, va atendre el 2020 un total de 289 usuaris: 163 homes i 126 dones, amb un total d’estades de 16.160. D’aquestes, destaquen les 8.357 estades en allotjament alternatiu ofert a 149 persones, més del doble que el 2019 —amb 3.579 estades de 165 persones—, la qual cosa s’explica pels confinaments obligats per la pandèmia de l’any passat. 

Al llarg del 2020, 89 persones també van ser beneficiàries dels 6.288 àpats del menjador social del centre i 353 persones en situació de vulnerabilitat van recollir més de 49.590 serveis de pícnic per menjar fora de l’equipament, unes xifres similars a les del 2019. 

Pel que fa a les persones en situació de sensellarisme, a L’Hospitalet, Creu Roja n’actualitza setmanalment  el cens, que es manté en una mitjana de 30 a 35 persones. Durant el 2020, aquesta entitat social va atendre un total de 223 persones sense llar a la ciutat. No es tracta d’un perfil crònic de sensellarisme, sinó de situacions transitòries o de persones de pas per la ciutat. Aquest  fet dificulta en molts casos que s’hi pugui mantenir el contacte, fer-ne un seguiment i iniciar un pla de treball i una proposta de reinserció per mitjà dels recursos del centre d’acollida Els Alps. 

L’atenció a aquestes persones consisteix en el treball coordinat i conjunt entre Guàrdia Urbana, Serveis Socials municipals i Creu Roja, amb un circuit establert de col·laboració: en primer lloc, l’entitat fa les primeres accions amb les persones —intervenció inicial o de seguiment, entrega de mantes i menjar i entrevista in situ—; després, la Guàrdia Urbana i l’equip d’emergències socials inicien el contacte amb elles, i finalment se’n fa un seguiment per aconseguir la relació de proximitat i iniciar el treball professional dels Serveis Socials, per tal de millorar-ne la situació en els diferents àmbits de la  vida (salut, residencial, laboral, legal, relacional…). 

A l’inici del primer estat d’alarma, al març del 2020, es va arribar a un acord amb l’Ajuntament de Barcelona perquè el dispositiu de Fira Barcelona acollís les persones en situació de sensellarisme que Guàrdia Urbana detectava a L’Hospitalet. En total se n’hi van derivar 38. També les persones en situació de sensellarisme i amb Covid es van traslladar a l’Hotel Salut obert a L’Hospitalet. Creu Roja va realitzar 54 intervencions, 65 persones van passar pel centre d’Els Alps i 48 van ser ateses pels serveis d’emergència socials.