L’Hospitalet, una de les primeres ciutats que impulsarà el Pla local d’acció comunitària inclusiva

Amb l’ acompanyament tècnic de la Generalitat per impulsar el Pla

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat iniciarà pròximament a L’Hospitalet l’acompanyament tècnic per a la implantació del PLACI (Pla local d’acció comunitària inclusiva) a la ciutat. Ho farà a través del suport de l’Oficina Tècnica creada per a la implantació del PLACI, al personal tècnic municipal.  

Aquest és un dels temes tractats en la reunió mantinguda entre el tinent d’alcaldia d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, Jesús Husillos, i el director general d’Acció Cívica i Comunitària, Bernat Valls, a més de personal tècnic de les dues administracions.  

La trobada ha permès compartir la necessitat de potenciar la perspectiva comunitària com a estratègia per enfortir les polítiques i els programes d’inclusió social en un context tan complex com l’actual, tot potenciant les actuacions preventives, i la necessitat d’alinear la diversitat territorial i treballar des de la transversalitat.

El Govern de la Generalitat vol impulsar a tot el territori de Catalunya la implantació d’aquests plans de millora social i L’Hospitalet formarà part dels primers 37 territoris que iniciaran el treball, ja que la seva implantació no serà simultània a tot el territori català. 

A L’Hospitalet, es proposa que l’acompanyament permeti posar les bases i els fonaments per al futur desplegament del PLACI a la ciutat. L’acompanyament es farà durant els propers 4 anys amb objectius definits i acordats anualment. Per a l’any en curs es proposen la creació d’aquest espai de formació i treball intern de l’Àrea Municipal d’Equitat i Drets Socials i l’acompanyament per a l’aproximació del procés comunitari desenvolupat al Districte de Collblanc-la Torrassa, en el marc del Projecte ICI i en col·laboració amb l’Associació Educativa Itaca, als nous plans d’acció comunitària inclusiva.