L’Hospitalet de Llobregat fa un balanç del Pla de la infància i l’adolescència

Fins ara, s’ha treballat en el 75% de les actuacions del pla i se n’ha assolit totalment l’11%

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts
Balanç d'infància i joventud de l'Hospitalet de Llobregat. Imatge cedida per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

L’Ajuntament ha fet balanç davant les entitats que treballen amb nens i joves de les actuacions dutes a terme del Pla de la infància i adolescència (PIAL’H), aprovat el 2019, abans de l’inici de la pandèmia. El Pla té l’horitzó en el 2022 i vol donar resposta a les necessitats i fer efectius els drets de la població infantil i adolescent del municipi des d’una perspectiva integral, transversal i participativa.  

A l’acte han assistit el tinent d’alcaldia d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, Jesús Husillos, i representants de vint entitats ciutadanes, el comitè de seguiment del pla i l’ equip del programa municipal d’Infància. 

El PIAL’H va néixer amb la voluntat de ser un instrument de consens que permetés avançar en l’aplicació efectiva de drets i oportunitats d’infants i adolescents, així com millorar el seu benestar. A partir d’una proposta inicial realitzada per tècnics i responsables de diferents àmbits —salut, educació, cultura, joventut, esports i serveis socials, seguretat i convivència i espai públic—, es va obrir un procés participatiu que va donar com a resultat el Pla de la infància i l’adolescència que marcava 5 línies estratègiques d’actuació, amb 26 objectius i 101 propostes concretes per realitzar. 

El nivell d’assoliment general del Pla presentat recull que, en el període 2019-2020, l’11% de les propostes s’ha dut a terme, el 64% està en procés d’elaboració i implementació i un 25% resta per fer. 

Respecte al balanç per temes, dins de les diferents àrees del Govern municipal, de les 34 actuacions de benestar social, el 9% s’ha assolit, el 68% està en procés i, la resta, per treballar. Per exemple, s’han consolidat l’Àgora i el Consell Assessor d’Infància com a estructures de participació. 

En referència a salut, el 17% de les actuacions s’ha assolit i el 50% està en procés de treball. S’han consolidat els programes de salut que es desenvolupen als centres educatius amb infants i famílies i l’activitat física amb el programa Fit Games. 

En relació a actuacions d’educació, se n’ha assolit el 3%, com és la consolidació dels espais d’acollida als centres educatius; mentre que està en procés el 81%; i a cultura se n’ha assolit el 31%, com és la promoció de programes que posen la cultura al servei de les escoles i altres agents educatius i el 38% està en procés. Respecte a joventut, se n’ha assolit el 6%, com el suport tècnic i econòmic a les accions proposades per les associacions i entitats que treballen amb els infants i adolescents i un 53% està en procés. Pel que fa a esports, s’ha concretat el 8%, com la inclusió de la diversitat sexual-afectiva i de gènere en les activitats esportives, extraescolars i de lleure infantil i adolescent, mentre que el 77% està en procés. 

pel que fa a les actuacions a l’espai públic, se n’ha assolit el 20%, com el programa Jugateca, i un 33% està en procés. En l’apartat de convivència i civisme, se n’ha concretat el 10%, com la creació d’una xarxa a tota la ciutat de serveis de préstec de jocs ubicada a diferents serveis, equipaments i parcs, mentre que el 70% de les propostes està en procés de realització.