L’Hospitalet crea illes escolars saludables i segures

L’Ajuntament posa en marxa un projecte de mobilitat per oferir més espai al voltant dels centres per garantir un accés segur i allunyar els vehicles dels entorns escolars a través de 76 actuacions

Imatge recurs d'un menjador escolar. Foto CEDIDA

L’Ajuntament de L’Hospitalet ha posat en marxa tot un seguit de mesures per garantir la prevenció i la protecció necessàries per fer front a la Covid-19. En total s’han previst 76 actuacions, la primera fase de les quals estarà enllestida per a l’inici de curs, dilluns vinent. Es desenvoluparan als centres públics i concertats de la ciutat de tots els nivells educatius. Les actuacions dissenyades han estat fruit del treball conjunt dels tècnics municipals d’educació, espai públic i mobilitat amb els equips directius dels centres.

L’objectiu és crear entorns escolars saludables i segurs a través d’un projecte de mobilitat que oferirà més espais per als vianants per garantir que les entrades i sortides dels centres es facin de manera segura. Entre altres mesures, s’eliminaran places d’aparcament al voltant dels centres escolars, se senyalitzarà la via pública i es realitzaran petites obres per adequar els espais (instal·lació de pilones, ampliació de voreres, col·locació de tanques…).

Una primera fase del pla estarà enllestida quan els centres escolars obrin les seves portes dilluns, 14 de setembre. Entre altres, s’han fet espais de vianants als accessos als centres (amb el pas de vehicles limitat a guals i serveis); s’han habilitat nous accessos a les escoles; s’han senyalitzat tots els accessos, i s’han instal·lat tanques. Per als elements de senyalització s’han utilitzat els colors groc i blau per donar una imatge unificada i clarament distingible. D’altra banda, també s’han lliurat als centres que ho han demanat tanques per fer zones segregades als patis.

Posteriorment, a partir de les properes setmanes, s’abordaran altres mesures de més abast, algunes de les quals requereixen l’elaboració de projectes d’execució, com ara l’ampliació de voreres, l’eliminació de places d’estacionament, la supressió d’un carril de circulació en alguns carrers, nous passos de vianants i la instal·lació de nous semàfors, entre altres.

Aquestes actuacions garantiran no només una tornada a l’escola segura, sinó també uns entorns de futur que consolidaran unes illes escolars amb menys contaminació i una mobilitat més segura i saludable, per avançar així cap a un model de ciutat més sostenible.

D’altra banda, l’Ajuntament ha reforçat el servei de neteja de les escoles de primària, amb l’augment de les hores contractades, especialment per atendre els espais dels centres que tinguin un major ús. A més, el consistori ha posat a disposició dels centres educatius de la ciutat un centenar d’espais per si els necessiten.

L’Ajuntament, a través del Servei de Salut Pública Municipal i del Servei d’Educació, ha fet arribar als centres educatius els referents dels CAP de la ciutat als quals es podran adreçar per gestionar els casos relacionats amb la Covid-19 que es puguin produir als centres educatius.

Aquest nou curs marcat per la Covid-19 estarà coordinat i monitoritzat a través d’una taula de seguiment i col·laboració amb altres institucions i amb els equips directius dels centres per vetllar per la seguretat als centres.