L’Hospitalet convocarà al setembre 25 noves places d’agents de la Guàrdia Urbana

Aquest és el tercer any consecutiu que l’Ajuntament convoca concurs públic per augmentar i rejovenir la plantilla de la Guàrdia Urbana

Imatge de la Guàrdia Urbana

L’Ajuntament de L’Hospitalet obrirà al setembre el termini per proveir 25 noves places d’agents de la Guàrdia Urbana, en convocatòria lliure per oposició. L’objectiu de la convocatòria és garantir i millorar la prestació d’un bon servei a la ciutat per part de la Guàrdia Urbana, així com rejovenir la plantilla, sobretot arran de la normativa que permet la jubilació anticipada dels policies locals.

En aquesta convocatòria, el 40% de les places del concurs públic es reservarà per a dones, amb l’objectiu d’incrementar la presència femenina i fomentar la igualtat al cos de la policia local. Aquesta mesura es farà en aplicació d’una disposició addicional introduïda recentment a la Llei de les policies locals, i sempre seguint els criteris establerts en la normativa.

Els requisits per accedir a la convocatòria lliure d’oposició són tenir nacionalitat espanyola, estar en possessió del títol de graduat en ESO o equivalent, acreditar coneixement de llengua catalana nivell B2, haver complert 18 anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa, no haver estat condemnat per cap delicte, no patir cap malaltia que impossibiliti el desenvolupament de les funcions pròpies, i estar en possessió del permís de conduir A2 i B, tot i que l’A2 es pot obtenir durant el curs de formació.

Entre altres funcions, la Guàrdia Urbana actua en la prevenció d’actes delictius, coopera en la resolució de conflictes, exerceix tasques de policia de proximitat a prop de la ciutadania, promou el respecte, la convivència pacífica i el civisme, regula el trànsit als carrers del municipi i desenvolupa programes d’educació viària i de prevenció de violència de gènere als centres educatius.

Les sol·licituds per accedir a la convocatòria de noves places de la Guàrdia Urbana, que s’obrirà el mes de setembre, s’hauran de presentar preferentment de forma telemàtica a la Seu electrònica de l’Ajuntament (seuelectronica.l-h.cat), a l’apartat Selecció de personal.

Aquest és el tercer any consecutiu que l’Ajuntament convoca concurs públic per incrementar la plantilla de la policia municipal. De la convocatòria de 2019, aquest mes d’agost s’han incorporat al servei 38 nous agents, després d’haver superat el curs de formació bàsica que han realitzat els darrers mesos a l’Escola de Policia de Catalunya.