L’Hospitalet afronta l’impacte econòmic i social de la pandèmia en l’esport

El tancament d’instal·lacions, la limitació d’aforament i la suspensió de competicions ha afectat la pràctica i la gestió esportives

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. Imatge pròpia

L’Ajuntament de L’Hospitalet ha aprovat un pla estratègic per fer front a l’impacte econòmic i social que la pandèmia està tenint en la gestió de les instal·lacions esportives municipals i en les entitats esportives de la ciutat. 

 

El pla, aprovat per la Junta de Govern Local, estableix la continuïtat dels contractes de prestació de serveis i concessió actuals en els equipaments esportius municipals i de les concessions dels bars de les instal·lacions fins, com a màxim, el 31 de desembre del 2021, o fins l’entrada d’un altre contractista derivat dels processos de nova licitació. 

 

Aquesta decisió permet replantejar i redimensionar les condicions de futures convocatòries per gestionar i planificar l’activitat de les instal·lacions esportives, un procés que requereix una avaluació suficient per poder projectar els nous contractes, que s’adaptarà a la situació. 

 

També s’ha acordat realitzar un pla estratègic d’accions per recuperar usuaris, reactivar els equipaments esportius, promocionar l’esport i ajudar les entitats esportives de la ciutat. Un altre apartat important és la proposta d’adaptar les ordenances de preus públics de les instal·lacions per afavorir l’accés a les persones afectades per la situació econòmica.   

 

El tancament de les instal·lacions esportives i la suspensió de les competicions i/o la pràctica esportiva, en diferents moments, així com la seva reactivació  amb limitació d’aforament, i la previsió que la situació de pandèmia es perllongui un temps, han dut el consistori a prendre mesures per protegir el model esportiu de L’Hospitalet.  

 

La pandèmia ha comportat la reducció dels ingressos, amb la pèrdua del 31 % de les persones usuàries i inscrites en programes esportius, i, consegüentment, una repercussió econòmica a l’explotació de les diferents gestions dels equipaments esportius municipals, una situació que també ha afectat les empreses prestadores de serveis i de les concessions de gestions indirectes de les instal·lacions.   

 

A més, l’adopció de mesures de seguretat i higiene (adquisició de mascaretes, guants, pantalles, productes i eines de neteja i desinfecció, etc.) han fet incrementar de manera notable la despesa corrent. 

 

Les entitats esportives de la ciutat, que de manera majoritària realitzen la seva  activitat ens instal·lacions esportives municipals, també estant patint la situació, en alguns casos amb conseqüències greus en la seva viabilitat. Entre altres, les federacions han mantingut les despeses vinculades a llicències, assegurances i despeses federatives, tot i que les competicions han estat suspeses.   

 

A L’Hospitalet, el 2019, més de 65.491 persones van utilitzar les instal·lacions esportives municipals en diferents tipus de modalitats i pràctiques físicoesportives: abonaments, cursets, programes esportius específics, entrenaments i competicions d’esportistes de clubs i AMPES, col·lectius en risc d’exclusió social, etc. 

 

L’Ajuntament manté el seu compromís amb l’esport de la ciutat, entre altres, amb la construcció de nous equipaments, com el Camp de futbol de la Torrassa i el projecte de nou equipament esportiu a Santa Eulàlia, i la millora dels ja existents, com les obres que s’han fet al Pavelló Municipal Juan Antonio Bastante i al Complex Esportiu L’Hospitalet Nord.