Les escoles bressol de L’Hospitalet inicien un nou curs segur

L’Hospitalet compta amb 16 escoles bressol sostingudes amb fons públics

El curs 2021-2022 a les escoles bressol municipals ha començat al setembre amb normalitat i totes les mesures de prevenció per garantir la seguretat sanitària d’infants i treballadors, com en el curs anterior.

La situació sanitària actual ha permetrà recuperar certa presencialitat de les famílies en el dia a dia dels centres ja que la relació directa entre la família i l’escola és molt important en aquesta etapa educativa. És per això que en l’inici de curs i el període d’adaptació, les famílies podran acompanyar els infants en aquest procés amb les orientacions de les educadores i els protocols de seguretat i higiene establerts.

L’alcaldessa, Núria Marín, el regidor d’Educació, David Quirós, i la regidora adjunta d’Educació, Iman Aisa, han visitat aquest matí l’escola bressol municipal La Casa del Molí, amb motiu de l’inici del curs als centres de 0 a 3 anys.

Núria Marín ha destacat que “estem molt satisfets de la normalitat amb la qual comença aquest curs i amb el fet que s’ha donat resposta a tota la demanda de places en les escoles bressol. Hem pres totes les mesures de seguretat davant la Covid que, en aquest curs, ja ens permeten que les famílies puguin acompanyar els infants en els primers dies”.

L’Hospitalet disposa de 16 escoles bressol, entre públiques i subvencionades amb fons públics, que ofereixen 1.315 places, de les quals s’han ofert per a aquest curs 770 places per a infants nous. Totes les sol·licituds han estat ateses.

La Xarxa d’Escoles Bressol Municipals la integren La Casa de les Flors, La Casa dels Contes, La Casa dels Arbres, La Casa del Molí, La Casa de la Muntanya i La Casa del Parc. Aquests centres atenen un total de 616 infants de 0 a 3 anys. Per a aquest curs, s’han ofert 360 places; les 256 restants són d’infants de cursos anteriors que continuen als centres. Les tres llars d’infants de la Generalitat —La Florida, El Passeig i El Tren— disposen de 299 places, de les quals se n’han ofert aquest curs 190.

A més, a L’Hospitalet hi ha cinc escoles bressol subvencionades per l’Ajuntament (que desenvolupen la seva activitat en equipaments municipals cedits) i gestionades per cooperatives de mestres sense afany de lucre, que atendran aquest curs 323 infants. Es tracta de les llars d’infants Estel Blau i La Gua-Gua i les escoles bressol Nova Fortuny, Garabatos i Patufet. Dues escoles bressol més, Azorín i Ding-Dong, estan subvencionades per la Generalitat i disposen d’un total de 77 places, de les quals 46 s’han ofert aquest curs.

 

Naturalització de patis 

La Casa del Molí és la primera escola bressol municipal que forma part del pla de naturalització de patis de les escoles de la ciutat, i ja s’ha iniciat la transformació del seu pati en un espai més verd, amb més ombres i espais naturals. En aquest sentit, l’alcaldessa ha exposat que “és un procés que volem implantar en la resta d’escoles bressol municipals i en les escoles d’educació primària de la ciutat”, amb l’objectiu de disposar de patis amb un entorn més natural, agradable i ecològic, i eliminar progressivament els espais dominats pel ciment.

Mesures de prevenció 

Les escoles bressol sostingudes amb fons públics prenen les mesures pertinents per garantir la seguretat i la higiene.

Cadascuna de les escoles bressol municipals s’ha dotat aquest curs d’un pla d’actuació que recull aspectes organitzatius (grups, espais, horaris, equip de professionals…) i els protocols de prevenció i actuació davant la Covid-19.

Aquests plans d’actuació estableixen les mesures preventives per garantir la seguretat i la salut en les escoles bressol municipals de la ciutat, d’acord amb la normativa vigent publicada pel Departament d’Educació i el Departament de Salut de la Generalitat.

Durant el curs es podran anar valorant i actualitzant les mesures previstes en funció de l’evolució de la pandèmia i d’acord amb les instruccions que estableixin en cada moment els departaments de Salut i d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Aquests plans d’actuació de les escoles bressol municipals han estat aprovats en els respectius consells escolars de cada centre.