L’AMB finalitza el Complex Esportiu ‘Ricard Ginebreda’ de Molins de Rei

Aquest equipament, amb una inversió de € milions d’euros, té l’objectiu d’aglutinar diferents activitats esportives que es feien en altres locals

L’AMB a través de la direcció de Serveis d’espai públic ha finalitzat la construcció de la zona
esportiva Ricard Ginebreda de Molins de Rei. Aquest nou equipament s’ha creat al voltant d’un camp de futbol prèviament existent d’un club arrelat al barri del Canal d’aquest municipi llobregatenc. L’objectiu principal de l’edifici és donar cabuda, a més de l’entitat ja establerta, a d’altres esports com el judo, l’escalada o la gimnàstica artística, que es trobaven dispersos en locals que no s’adequaven a les seves necessitats particulars.

El projecte, dirigit per l’arquitecte de l’AMB Roger Méndez, presenta les següents
característiques arquitectòniques:

· Construcció d’una gran marquesina principal, que respon a tota la dimensió del camp de futbol, agrupa els volums resultants de les diferents sales del complex i allotja sota seu els espais de concurrència pública: el bar, l’accés i les grades, que s’ha concebut com un espai social sota cobert.

· Màxima accessibilitat de l’edifici ja que s’ha construït en una planta baixa. D’aquesta manera, s’evita l’ús d’ascensors i escales.

· Existència de llum i ventilació natural a totes les estances amb l’objectiu d’oferir confort als usuaris i afavorir l’estalvi energètic a les instal·lacions.

· Construcció d’unes grades a tres nivells que fugen de la vessant més professionalitzada de l’esport i tenen l’objectiu de concebre’l com una activitat social i no tant com una pràctica purament competitiva. L’escalonada s’ha construït tenint en compte aquesta premissa, de tal manera que manté un lligam més estret amb el bar i unes dimensions més reduïdes que les estructures habituals d’altres camps de futbol.

· Gestió compartida dels vestidors, que permet realitzar simultàniament diferents activitats esportives i fer un ús intensiu de les instal·lacions

· Presència d’un bar situat a l’accés de l’equipament, que dona servei tant a dins com a fora de la instal·lació esportiva, cosa que permet fer una gestió independent del centre i flexibilitzar-ne l’ús i l’horari.