L’Ajuntament incorpora la regidoria de Transparència, Integritat i Bon Govern

Mitjançant decret d'Alcaldia, s'expressa "la necessitat de reforçar el lideratge i l'impuls polític de l'equip de govern de les polítiques d'integritat, transparència i govern obert".

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, ha modificat l’organigrama polític del govern municipal per incloure una nova regidoria, Transparència, Integritat i Govern Obert, que queda delegada en Claudia Acebrón. Mitjançant decret d’Alcaldia, s’expressa “la necessitat de reforçar el lideratge i l’impuls polític de l’equip de govern de les polítiques d’integritat, transparència i govern obert”.

Acebrón està també al capdavant de les regidories de Drets Civils i de Cooperació al Desenvolupament i Promoció de la Pau. En el mateix decret, es deixa sense efecte la designació d’aquesta regidora com a adjunta a l’Alcaldia en matèria de Polítiques de Dones i Reforma Horària.

A partir de l’1 de febrer, la nova regidoria, que estarà orgànicament integrada en Alcaldia/Presidència de l’Ajuntament, tindrà, entre les seves funcions, el desenvolupament de les polítiques de transparència, la coordinació de la Comissió de seguiment del Codi de Bon Govern i l’impuls de l’elaboració i desplegament del Pla de Mesures Antifrau.