L’Ajuntament de Terrassa subvenciona una trentena de projectes culturals amb 200.000 euros

Les iniciatives estan vinculades a les arts escèniques, la música i les arts visuals

L’Ajuntament de de Terrassa ha anunciat la subvenció de 28 projectes de nova creació d’arts escèniques, música i arts visuals amb un import total de 200.000 euros. Es tracta d’unes ajudes vehiculades a través del Servei de Cultura i Terrassa Crea, i disset dels projectes ja es podran veure aquesta mateixa temporada artística.
La iniciativa pretén donar resposta a la necessitat d’impulsar línies de suport perquè la formació, el talent i la creació artística trobin espais per a la consolidació de projectes que contribueixin a la millora de l’expressió cultural. Els projectes presentats fins al 28 de març han hagut de respectar els principis de perspectiva de gèneres, accessibilitat i de sostenibilitat.
La convocatòria dels ajuts va comportar la presentació de 67 sol·licituds, dels quals se’n van admetre 28 i se’n van desestimar 39 després de l’avaluació dels projectes. Entre els motius principals per desestimar projectes trobem no haver presentat la documentació mínima requerida a les bases, no ajustar-se a l’objecte de les bases de la convocatòria i no haver assolit la puntuació mínima en els criteris d’avaluació.