L’Ajuntament de Sabadell vol que s’investigui un possible assetjament escolar

Els serveis municipals s’han posat en contacte amb la direcció actual del centre i amb el grup d’alumnes denunciant per posar-s’hi a disposició

Davant les informacions aparegudes les darreres hores que apunten a  presumptes situacions d’assetjament produïdes en un institut de Sabadell,  l’Ajuntament insta els Servei Territorials d’Educació de la Generalitat de  Catalunya perquè s’obri una investigació i es puguin aclarir al més aviat possible  els fets a què es refereixen aquestes denuncies públiques. Així mateix,  l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb la direcció actual del centre de  secundària per posar-se a la seva disposició, com també amb el grup d’alumnes  denunciat per oferir-los tots els recursos municipals de suport i ajut en aquestes  situacions.  

 

En aquest marc, l’Ajuntament de Sabadell reafirma el rebuig a qualsevol situació  de violència o assetjament físic, psicològic o verbal i és contundent en el fet que  qualsevol agressió ha de ser denunciada, així com facilitar el suport que calgui a  les víctimes. En aquest sentit, no es volen ni poden tolerar agressions masclistes  ni cap mena de d’assetjament, ni de comportament, ni cap acte de violència que  limiti a les dones pel sol fet de ser-ho. 

 

Des del govern de la ciutat ja s’ha contactat amb tots els grups municipals per  compartir tota la informació de què a hores d’ara es disposa i demanar unitat en  l’abordatge d’aquestes situacions. 

 

Com a serveis de suport i que es posen a l’abast de totes les víctimes,  l’Ajuntament compta amb el Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) i  amb l’Assessorament del Punt Lila de l’Oficina Jove per fer un acompanyament,  assessorament i suport psicològic a totes les dones que ho necessitin. També  amb suport jurídic, atès que qualsevol agressió ha de ser denunciada. Així  mateix, hi ha diversos mecanismes com els punts lila o la tasca dels agents liles  per sensibilitzar els joves respecte de qualsevol situació d’assetjament sexista o  lgbtfòbic.