L’Ajuntament contracta 31 joves de Sant Joan Despí per treballar durant l’estiu

Del total de joves seleccionats, 18 són dones i 13 són homes

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha incorporat 31 joves de la ciutat per treballar durant l’estiu en tasques a diferents departaments municipals. Els i les joves seleccionats podran accedir a una experiència laboral i obtenir uns ingressos per contribuir a l’economia familiar.

La incorporació d’aquests joves s’ha fet mitjançant els programes municipals d’ocupació juvenil Work Experience i Treball a l’Estiu. El Work Experience està adreçat a joves que han finalitzat una formació professionalitzadora, mentre que el Treball a l’Estiu es dirigeix a joves que estan estudiant una formació reglada (carreres universitàries, cicles formatius, Batxillerat, certificats de professionalitat, el graduat en ESO).

Les 31 persones incorporades estan treballant en diferents tasques: com a informadores en l’àmbit cultural, com a dinamitzadores en el programa municipal contra la bretxa digital, com a informadores ambientals i de civisme, fent treball de camp i suport al Departament d’Urbanisme i en tasques en altres departaments de l’Ajuntament.

Del total de joves seleccionats, 18 són dones i 13 són homes. Els i les joves que han finalitzat la seva formació professionalitzadora han rebut formació per a millorar les estratègies durant els processos de recerca de feina. Per la seva banda, els que estan estudiant han rebut formació en habilitats de comunicació.

Els programes Work Experience i Treball a l’Estiu tenen com a objectiu estimular l’ocupació juvenil, fomentar una primera experiència laboral per al jovent, que obtinguin uns ingressos per contribuir a l’economia familiar, que aportin noves idees i que coneguin com es treballa en un ajuntament.