La remodelació de les piscines municipals de Granollers costarà 4.615.000€

Les obres renovaran les antigues instal·lacions construïdes l’any 1972, per millorar-ne l’accessibilitat i la seguretat de les piscines

L’Ajuntament té previst fer obres d’adequació i millora de l’accessibilitat i la seguretat de les piscines municipals de Granollers per valor de 4.000.000 €, amb la construcció de dos nous vasos de piscina, noves instal·lacions de filtratge, tractament d’aigua i climatització. Per la seva banda, el Club Natació Granollers, que gestiona les piscines, aportarà 615.000 € per a la construcció de nous vestidors i un ascensor totalment accessible. L’equipament és de titularitat de l’Ajuntament i el Club Natació de Granollers en gestiona els serveis des de 2002. En el Ple del 28 de novembre de 2006 se li va ampliar la concessió fins el el 20 de desembre de 2027.

La instal·lació compta amb dos edificis amb piscines, a més d’una sala de fitness, sales d’activitats dirigides, una sala de gimnàstica artística, diverses dependències auxiliars i complementàries i servei de bar. La piscina 1 compta amb dos vasos (V1 i V2) i un petit gimnàs que daten de 1972. La piscina 2 (amb un sol vas, V3) es va executar en els anys 90.

S’ha detectat la necessitat de fer alguns arranjaments en el vasos 1 i 2 de la piscina 1. Davant l’envergadura de les actuacions a l’equipament, es va considerar redactar, prèviament, un Pla director arquitectònic per valorar les compatibilitats de les intervencions a realitzar amb una visió global de les instal·lacions i el seu futur desenvolupament.

Fases d’intervenció

S’han previst diverses fases d’intervenció. La primera i més urgent, pel seu estat i antiguitat, és la renovació de l’edifici de les piscines V1 i V2. Aquesta primera fase té un cost aproximat de 615.000 euros i preveu la construcció del nucli de comunicacions oest, amb recorreguts diferenciats i ascensor accessible; la construcció de mòduls de vestidors, a utilitzar durant les treballs d’enderroc i construcció de les piscines V1 i V2; i la climatització de l’aigua de la piscina exterior P5, que permetrà allargar la seva utilització més enllà de l’estiu i suplir les necessitats d’aigua durant la renovació de les piscines P1 i P2.

La segona fase té un cost de 4 milions d’euros i suposarà l’enderroc parcial i renovació de l’edifici i la construcció dels dos nous vasos de piscina, noves instal·lacions de filtratge i tractament d’aigua i climatització.

En la presentació del conveni, el regidor d’Esports, Álvaro Ferrer, ha explicat que, per al consistori, aquesta és «una obra imprescindible, ja que és de titularitat pública» i, tenint en compte que al Club Natació Granollers li queden set anys de gestió, «no pot assumir-ne tot el cost». El regidor ha avançat que les obres podrien començar a finals del 2021, un cop fet el projecte executiu i el procés de licitació.

Eduard Escandell, president del Club Natació Granollers, ha agraït «el treball i esforç fet durant molt de temps per aconseguir aquest conveni». «Tothom ha entès la necessitat d’aquest equipament», ha destacat Escandell, qui ha afegit que és «un motiu d’orgull poder signar el conveni, perquè demostra que el treball ben fet dóna els seus fruïts».

Per la seva banda, l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha explicat que les piscines, construïdes l’any 1972, «han aguantat molt de temps, però es troben ja en una situació impossible». «El conveni és fruït del consens i la voluntat de suma per concretar projectes que ajudin a créixer la ciutat», ha afegit Mayoral.