Inici de les obres de Colorantes de Barcelona per urbanitzar més de 41.000 metres quadrats

Avança la urbanització dels entorns de l’àmbit Sant Andreu-Sagrera

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

Les obres de la primera fase de la urbanització del sector Colorantes-Renfe s’han iniciat al Districte de Sant Andreu per tal de formar un terraplè que permetrà la urbanització d’una superfície de 41.836 metres quadrats al nivell de la ciutat actual, que millorarà la connectivitat de la zona. La parcel·la se situa entre els carrers Fernando Pessoa, Palomar i la platja de vies.

Gran part d’aquest solar està actualment a cota de les vies (en una cota d’entre 16 i 17 metres, aproximadament). La futura urbanització estarà a la cota actual de ciutat (entre 23 i 24 metres, aproximadament), així doncs, el terraplè a executar per part de BSAV tindrà una alçada d’uns 8-9 metres. Amb aquesta actuació s’incrementarà el trànsit rodat de la zona, donat que el terreny ha de guanyar uns 9 metres d’altura per situar-lo a la mateixa alçada que els carrers del voltant.

Les obres que s’inicien ara constitueixen la primera fase de la urbanització del sector Colorantes-Renfe i consisteixen bàsicament en la formació d’un terraplè i una precàrrega sobre el terreny que permetrà l’execució posterior de la urbanització dels més de 41.000 metres quadrats. Els treballs compten amb una inversió de 2,7 milions d’euros i s’acabaran durant el segon trimestre de 2023.

Els treballs a executar són, entre altres, l’enderroc de paviments, murs i d’un magatzem existents dins el solar, transportant les restes als abocadors homologats; el sanejament del terreny, el terraplè i precàrregues, i treballs auxiliars de topografia i auscultació.

Tots els treballs es desenvoluparan dins el solar ja tancat, per la qual cosa les afeccions produïdes es deuran a l’entrada i sortida dels camions que transportin les terres i els seus recorreguts dins l’àmbit urbà. Respecte a l’entrada i sortida d’aquests vehicles, es farà per l’accés habilitat  al carrer Palomar en front del carrer Andana de l’Estació. El transport que arribi des de la Ronda Litoral ho farà pel carrer Palomar i per la resta d’itineraris l’entrada serà des del carrer Andana de l’Estació. La sortida de camions serà sempre des del carrer Palomar en direcció Ronda Litoral. L’espera dels camions (sigui per carregar-los o per descarregar-los) es farà sempre dins el solar de les obres, mai als carrers adjunts.