Més diners per a la conservació i millora de les àrees de jocs infantils de L’Hospitalet

La nova contracta, que demà entra en vigor, garanteix les condicions òptimes d’ús, seguretat, inclusió i accessibilitat universal de les zones de joc per a la infància i l’adolescència

La nova contracta de conservació i millora, que demà entra en vigor, garantirà durant els pròxims tres anys el bon estat i funcionament de les aproximadament 140 àrees de joc per a la infància i l’adolescència situades a l’espai públic de tots els barris de L’Hospitalet, que compten amb elements lúdics que afavoreixen la integració i l’aprenentatge dels infants i són un factor clau de socialització, a més de fomentar hàbits saludables. 

El contracte, adjudicat a l’empresa HPC Ibérica amb un cost d’1,49 milions d’euros —257.000 euros anuals més que l’anterior—, inclou també el manteniment dels aparells biosaludables (pedals, rodes d’estirament i torsió…) i elements esportius (cistelles de bàsquet, taules de ping-pong…) instal·lats arreu de la ciutat, que possibiliten la pràctica de l’activitat física i la millora de la salut.

Les àrees de joc són un element important per a la socialització d’infants i adolescents, i també per a la definició del nivell de qualitat de l’espai públic, i un dels motors de l’activitat als parcs de la ciutat. L’objectiu de la contracta de conservació del servei és continuar mantenint la política impulsada de fa anys per l’Ajuntament de màxims nivells de seguretat, accessibilitat i sostenibilitat, així com el valor lúdic, la funcionalitat i l’estètica de tots els elements que integren aquestes àrees de joc. 

Els treballs inclouen inspeccions, manteniment de superfícies, renovació i neteja d’elements i grafits, reparacions, conservació de pintura i millora de l’accessibilitat, així com l’elaboració d’un pla d’ombres amb propostes per possibilitar, com a mínim, un 40%  d’ombra a totes les àrees de joc. També s’hi renovarà la senyalització (cartells) per adaptar-la a la nova imatge municipal i per incloure-hi els requeriments de la nova normativa. 

Amb la nova contracta es milloren aspectes com el manteniment del nivell de seguretat de les instal·lacions, que s’ha de garantir malgrat el desgast, trencament o vandalisme que s’hi pugui produir. També es garanteix el valor lúdic dels elements i les àrees de joc al llarg del temps, perquè les possibilitats d’ús de les instal·lacions segueixin sent les mateixes que en el seu inici. 

Uns altres aspectes destacats són la conservació de l’estètica de les àrees i elements lúdics i esportius, per mantenir el cromatisme i estètica original de les instal·lacions, així com el compromís de renovació, substitució i implementació dels elements de joc per a la infància i l’adolescència i els elements per a la salut i esportius. 

Increment de les inspeccions 

Per garantir el bon estat de les zones de joc s’hi incrementaran les inspeccions, amb una inspecció visual ordinària a la setmana a totes les àrees per detectar possibles anomalies; una inspecció funcional al mes per comprovar la seva funcionalitat, l’estabilitat i les possibles mostres de desgast; una inspecció integral a l’any per verificar el nivell de seguretat dels elements, els fonaments i les superfícies, amb una auditoria tècnica de les accions realitzades; i la inspecció de l’accessibilitat, per fixar el nivell assolit a cada àrea. 

A les zones de joc de la ciutat podem trobar, entre d’altres, elements lúdics dinàmics de rotació vertical, seients giratoris, tobogans, gronxadors, trampolins, conjunts combinats, balancins de molles i circuits d’equilibri, adaptats per a diverses edats, a més de jocs inclusius aptes per infants amb discapacitats funcionals. Els paviments són de graves, sauló, cautxú o gespa, i les àrees compten amb elements complementaris de millora de l’entorn com tanques, bancs, arbrat, enllumenat, papereres, fonts i senyalització.

Entre d’altres, els darrers anys s’han millorat o s’han instal·lat noves àrees de joc al parc de les Planes, el parc de la Serp, el parc de la Remunta, l’avinguda de la Primavera, el carrer de Sort, els Blocs Ciutat Comtal, la plaça dels Cirerers, la plaça de Can Trinxet i l’illa de Cosme Toda, a més d’altres àrees amb noves promocions d’habitatges.  

La zona lúdica del parc de les Planes, de 3.000 m2, és la més gran de l’àrea metropolitana; el disseny d’alguns espais de joc, com el de l’avinguda de la Primavera, s’ha ideat amb les aportacions del Consell de Nois i Noies de L’Hospitalet, amb instal·lacions adreçades també a infants de la franja d’edat més alta; i a l’àrea del parc de la Remunta s’hi han instal·lat nous jocs inclusius aptes per infants amb discapacitat motriu, sensorial o mental, atenent la demanda ciutadana. 

Les accions recollides en la nova contracta de conservació i millora de les àrees de joc per a la infància i l’adolescència, i els elements per a la salut i esportius, donen resposta als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) vinculats a salut i benestar, educació de qualitat, igualtat de gènere i ciutats i comunitats sostenibles. Les tasques tindran en compte el respecte al manteniment dels elements lúdics, saludables i esportius, l’ús de materials sostenibles i una eliminació de residus que afavoreixi l’economia circular i de proximitat.