L’Hospital de Bellvitge i l’ICO incorporen tractaments amb radiofàrmacs pels càncers neuroendocrins

Aquesta alternativa terapèutica frena la progressió de la malaltia amb menys toxicitat i millora la qualitat de vida dels malalts

L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i l’Institut Català d’Oncologia (ICO) han iniciat l’aplicació clínica del tractament amb el radiofàrmac Lu-177-Dotate en pacients amb metàstasis inoperables de tumors neuroendocrins en el tracte gastrointestinal, és a dir, a l’estómac, intestí i pàncrees. El nou tractament, que de manera progressiva s’està implantant a nivell mundial, frena la progressió de la malaltia amb menys toxicitat i millora la qualitat de vida dels pacients. El Lu-177-Dotate és un fàrmac radioactiu (radiofàrmac) amb afinitat específica pels receptors de somatostatina de les cèl·lules tumorals d’aquest subtipus de càncer, on la radiació beta provoca la mort cel·lular. El tractament estàndard inclou 4 dosi que s’administren 1 cada 8 setmanes en una habitació especial del Servei de Medicina Nuclear de l’HUB.

Els tumors neuroendocrins són tumors relativament poc freqüents, uns 5 casos per 100.000 habitants cada any, encara que la seva incidència està creixent durant els últims anys. Els més comuns es localitzen en el tracte gastrointestinal, és a dir, a l’estómac, intestí i pàncrees. La supervivència global als 5 anys és del 65%.

Un dels fets diferencials d’aquest tractament és que s’ha apostat per una teràpia individualitzada sempre que les condicions del pacient ho permetin optant per una teràpia tipus hospital de dia (8 hores) en lloc de l’ingrés hospitalari.

També constitueixen un fet diferencial els estudis dosimètrics post-tractament amb imatges seriades identificant la diferent acumulació del radiofàrmac a les metàstasis per diferenciar precoçment els pacients responedors dels no responedors. En el primer pacient que ha iniciat el tractament després de les dues primeres sessions, un cop realitzat el TAC de control s’evidencia com s’ha frenat el creixement del tumor en totes les seves localitzacions.