Granollers signa un conveni per ajudar els joves sense estudis postobligatoris

L’aportació de 25.000 € de CaixaBank, a través del pressupost descentralitzat de la Fundació “la Caixa”, permetrà oferir acompanyament, formació i orientació professional als joves amb dificultats per continuar estudis o incorporar-se al mercat laboral

L’Ajuntament, la Fundació “la Caixa” i CaixaBank col·laboraran per engegar “+oportunitats”, un programa que pretén donar resposta a les necessitats formatives i professionals d’un important volum de joves de la ciutat que, per motius diversos, no han pogut finalitzar els estudis mínims obligatoris, obtenir la titulació pertinent ni trobar la motivació necessària per plantejar-se continuar amb altres accions formatives.

 

La manca d’estudis, la inexperiència i situacions de vulnerabilitat, dificulten a molts joves la incorporació al mercat de treball de forma normalitzada. La situació actual, marcada per la crisi socioeconòmica a causa de la pandèmia de la Covid-19, encara fa més vulnerables aquests nois i noies.

 

El programa “+oportunitats” permet seguir amb la tasca iniciada per l’Ajuntament de Granollers de poder oferir un acompanyament individualitzat a aquests joves, a través de l’assessorament segons la seva situació, moment personal i propis interessos. Es pretén oferir una formació flexible i adaptada per reprendre, continuar estudis o obtenir competències per al mercat laboral, tenint en compte la realitat territorial i social.

 

El contingut d’aquest programa es divideix en quatre blocs. Un primer i el més important, basat en la tutoria i orientació, per treballar l’autoestima i autoconeixement. Un segon bloc amb formació d’assignatures instrumentals (matemàtiques, llengua i informàtica), adaptada al nivell de cada alumne; s’està treballant amb el Departament d’Educació per tal que estigui impartida per professorat del Centre de Formació d’Adults i puguin obtenir el certificat oficial.

 

Un tercer bloc de tastets professionalitzadors amb formacions d’entre 50 i 100 hores, de caràcter molt orientador i amb vinculació amb les formacions o les necessitats del mercat laboral del territori. I un quart bloc, complementari, que pretén millorar el seu coneixement de l’entorn, per guanyar autonomia com a ciutadans.

 

L’aportació de CaixaBank, a través del pressupost descentralitzat de la Fundació “la Caixa”, ha estat de 25.000 euros i servirà per poder desenvolupar el programa “+oportunitats” al Centre Vallès, un espai on conviuen estudis de PFI, formació d’adults i formació ocupacional, cursos de Garantia Juvenil i l’Escola Oficial d’Idiomes, entre d’altres; i que disposa d’aules i tallers per a una formació professional inicial.

 

Gràcies a la seva capil·laritat territorial, la xarxa d’oficines de CaixaBank pot fer costat a la Fundació “la Caixa” en la seva labor social, detectant necessitats d’entitats socials locals i canalitzant una part del pressupost de la Fundació. El 2019, el 92 % de les oficines del banc van donar suport a algun projecte social.

 

La col·laboració entre ambdues institucions fa possible que milers de petites i mitjanes entitats socials solidàries puguin accedir a ajudes econòmiques per tirar endavant els seus programes. D’aquesta manera, cada any, més de 10.000 projectes reben, en conjunt, prop de 45 milions d’euros de la Fundació “la Caixa” a favor de més de 8.000 entitats socials d’arreu de l’Estat.