Granollers promou la igualtat de gènere entre les entitats esportives de la ciutat

El nou programa d’esport i igualtat que ha presentat aquest matí l’Ajuntament de Granollers té com a principals objectius augmentar la participació de nenes, noies i dones de la ciutat a l’àmbit esportiu i de l’activitat física i avançar cap a unes relacions entre homes i dones més justes. Per aconseguir aquests objectius, s’aposta per incorporar la perspectiva de gènere no només a les polítiques locals de l’àmbit esportiu, en projectes i activitats de titularitat municipal, sinó també a les entitats esportives i empreses del sector.

Algunes dades significatives que ha destacat el regidor d’Esports, Alvaro Ferrer, és que actualment, a Granollers, només el 31 % d’esportistes federades són dones. Pel que fa als càrrecs tècnics dels clubs esportius, només l’integren un 21,7 % de dones i, en el cas de les juntes directives, la proporció és del 27 % de dones, que en càrrecs de presidència i vicepresidència es redueix al 9 %.

L’Ajuntament vol promoure la mirada de gènere per transformar l’actual sistema de desigualtats que segrega i jerarquitza allò tradicionalment masculí i femení i els mecanismes d’exclusió en l’esport, tant els més visibles i explícits com aquells que, de manera més invisible i inconscient, perpetuen els estereotips de gènere i la desigualtat entre homes i dones.

Els elements clau d’aquest procés de transformació són l’equitat en la distribució de recursos, tant en l’ús d’espais, serveis, materials, horaris, etc., com en la remuneració dels equips tècnics i esportistes professionals, així com el pressupost destinat als equips; la comunicació no sexista, amb la incorporació de la perspectiva de gènere en les comunicacions que fa el club a les famílies, fulls d’inscripció, web, xarxes socials, cartells i senyalització dels equipaments; la promoció de la participació de nenes, noies i dones, ja sigui a través de la creació d’equips mixtes com d’equips femenins i, en el cas dels esports feminitzats, promoure i facilitar la incorporació de nens i nois; i fomentar la participació activa i continuïtat de nenes, noies i dones a l’entitat; la paritat als equips tècnics, amb una representació equilibrada d’homes i dones en equips tècnics, facilitant la formació d’entrenadores i àrbitres i visibilitzant les dones que ja formen part d’equips tècnics, com a referents; la paritat a les juntes directives, amb una representació equilibrada d’homes i dones; fer front a la discriminació de gènere i l’assetjament sexual, amb la creació d’equips referents de gènere a l’entitat i protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual; el reconeixement i referents femeninsamb l’organització d’esdeveniments que facin visible l’esport femení i promoguin la participació de noies i nenes, i visibilitzant l’esport femení i els seus referents; i el treball sobre els rols i estereotips de gènere, en les equipacions, en els rols de dones i homes als esdeveniments esportius i donant suport a les nenes que participen en esports masculinitzats i a la inversa.

La primera fase del projecte pivota sobre una eina de treball per als clubs i entitats, una checklist d’autodiagnòstic que els ha de permetre veure en quina situació es troben en clau de gènere i dissenyar accions concretes que els permetin millorar. S’ha elaborat un pla de treball que consta de cinc sessions a través de les quals es validarà l’eina de treball -per tal que s’adapti a la realitat de totes les entitats de la ciutat- i es farà un seguiment de la implementació, tot compartint els resultats del diagnòstic i les propostes d’acció de les diferents entitats. Les sessions de treball seran en format virtual, de periodicitat quinzenal i estaran dinamitzades per les tècniques dels serveis d’esports i igualtat. La primera sessió, de presentació del programa a les presidències dels clubs i entitats, va ser el 25 de febrer i hi van assistir 18 entitats. Altres entitats han mostrat interès en adherir-se al programa i participar en les properes sessions previstes els dies 11 i 25 de març, 15 i 29 d’abril i 13 de maig.

El procés de treball i l’eina proposada, la checklist, han estat elaborades per tècniques municipals en col·laboració amb la Pedrona Serra, professora d’INEFC i experta de gènere i esport.

Segons l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, que ha presentat el projecte juntament amb Maria del Mar Sánchez, regidora d’Igualtat de Gènere, i Alvaro Ferrer, regidor d’Esports, “la igualtat entre homes i dones és un tema de justícia i dignitat i en aquests temes no s’avança per decret sinó prenent consciència, amb diàleg, reflexió, compromís… L’Ajuntament de Granollers vol acompanyar en aquest procés de sensibilització, buscant la complicitat i el colideratge de les entitats”.