Granollers comença les obres del tram final de les rampes mecàniques del carrer de Carles Riba

La primera fase de les obres afecta el costat sud del carrer de Carles Riba entre la plaça de la Font Verda i el carrer Josep Maria de Sagarra

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

Aquest dilluns han començat les obres d’instal·lació de les rampes mecàniques al tram baix del carrer de Carles Riba, entre el passeig de la Muntanya i el carrer de Joan Lluís Vives, que donen continuïtat a les ja instal·lades entre els carrers de Joan Lluís Vives i Veneçuela. Les rampes tenen per objectiu facilitar la mobilitat al veïnat de la zona alta de la Font Verda, especialment dels col·lectius que tenen més dificultat per desplaçar-se, així com fer més accessibles els equipaments i serveis situats en aquesta àrea: el Centre Vallès, l’Arxiu Comarcal, la comissaria dels Mossos d’Esquadra, el camp de futbol, el cementiri i el tanatori.

Fases i afectacions de les obres

Les obres tindran una durada prevista de dotze mesos. Per minimitzar les afectacions es faran en tres fases. Una primera al costat sud del carrer de Carles Riba, entre la plaça de la Font Verda i el carrer de Josep Maria de Sagarra; la segona al costat sud del carrer de Carles Riba, entre el carrer de Josep Maria de Sagarra i el carrer de Joan Lluís Vives; i la tercera al costat nord del carrer de Carles Riba, entre la plaça de la Font Verda i el carrer de Joan Lluís Vives.

La primera fase s’ha iniciat el 6 de setembre i no es preveuen afectacions de mobilitat durant les dues primeres setmanes, ja que es duran a terme estudis superficials com l’aixecament topogràfic de la zona o la valoració dels serveis existents.

Passats els primers quinze dies se suprimirà el carril de circulació actual de baixada en aquest tram, entre la plaça de la Font Verda i el carrer de Josep Maria de Sagarra, on només es podrà circular de pujada. L’accés d’autobusos i de camions de fins a 3,5 tones des de la plaça de la Font Verda al carrer de Carles Riba també estarà garantit.

S’anul·larà l’aparcament a tots dos costats del carrer de Carles Riba, en aquest tram, i s’habilitarà un espai al costat nord per a càrrega i descàrrega. El veïnat podrà accedir amb els seus vehicles als guals existents, amb possibles afectacions puntuals que seran comunicades amb antelació a les persones afectades. L’accés a peu als habitatges estarà garantit en tot moment.

Pel que fa a la recollida de residus, els contenidors afectats en aquesta primera fase es desplaçaran al carrer de Josep Maria de Sagarra.

Descripció de l’obra

Les obres consisteixen a eixamplar la vorera sud del carrer de Carles Riba, entre la plaça de la Font Verda i el carrer de Joan Lluís Vives, per poder instal·lar el darrer tram de rampes mecàniques, que tindran continuïtat al llarg de tot el carrer. Aquest fet comportarà la demolició de la vorera i de l’asfalt del carrer, i això permetrà construir-ne una de nova de més de 5 metres d’amplada, entre la façana sud dels edificis i les rampes. Aquesta vorera servirà per al pas de vianants i per a l’accés als guals actuals i del futur, i s’hi plantarà arbrat i s’hi instal·larà nou mobiliari urbà.

L’aparcament de la vorera nord de Carles Riba es mantindrà. Els 165 metres de carrer, amb un pendent que s’acosta al 10 % de mitjana, es dividiran en tres trams de rampa. El projecte preveu refer tots els serveis del subsòl (clavegueram, recollida d’aigües pluvials, abastament d’aigua potable, enllumenat, soterrament de les línies aèries d’electricitat i telefonia) i reurbanitzar les voreres i les cruïlles amb els carrers de Josep Maria de Segarra i Joan Lluís Vives, per millorar-ne l’accessibilitat.

Quan aquestes rampes entrin en funcionament, el carrer de Carles Riba, entre el passeig de la Muntanya i el carrer Joan Lluís Vives, passarà a tenir un sol sentit de circulació, de pujada. Aquesta mesura permetrà pacificar el carrer, augmentar-ne la seguretat i resoldre els problemes de connexió a la rotonda de la plaça de la Font Verda.

La instal·lació de les rampes mecàniques al carrer de Carles Riba, així com el seu manteniment, és una de les inversions més destacades dels pressupostos de l’Ajuntament dels darrers anys. Aquesta segona fase és a càrrec de l’empresa Abolafio i finalment el pressupost s’ha vist reduït al voltant d’un 13 %, amb un import final de 1.464.799,08 €, IVA inclòs, comptant la redacció del projecte i les obres d’instal·lació de les rampes mecàniques, així com el manteniment durant dos anys.