Dissabte, 25 de maig de 2024
És notícia

Gavà intensifica l’estalvi energètic i el control d’ús de l’aigua

Avatar photo

Les restriccions per a la ciutadania a nivell particular se circumscriuen en aspectes concrets

Davant l’alerta per sequera a la conca Ter-Llobregat decretada per la Generalitat, l’Ajuntament de Gavà se suma a la crida a fer un consum responsable d’aigua per part de tothom, tot i que les restriccions per a la ciutadania a nivell particular se circumscriuen en aspectes concrets.

 

Restriccions a la ciutadania

Limitacions en el reg de jardins i zones verdes privades i de carrers i façanes

 • Ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h).
 • L’aigua utilitzada ha de ser la mínima indispensable, adaptant-se en tot  moment a les condicions de temperatura i humitat.
 • Cal evitar el reg durant moments de pluja.
 • En qualsevol cas, no pot superar-se un volum de 450 m3 /hectàrea/mes.
 • El reg dels jardins particulars es pot fer, com a màxim, dos dies cada  setmana.
 • Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i  similars utilitzant mànegues d’aigua. La prohibició no inclou la neteja  amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta  pressió.

 

Neteja de vehicles

Només es pot realitzar en establiments comercials i es recomana netejar vidres, llums i miralls amb esponja i galleda.

 • Cal fer-la en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que  compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.
 • Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres,  miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.
 • Es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen  els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts),  ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus.
 • Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

 

Piscines. L’ús d’aigua potable queda limitat a:

 • Reompliment parcial amb sistema de recirculació de l’aigua, en les  quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per  evaporació i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
 • El primer ompliment de piscines de nova construcció.
 • En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines  desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.

 

Per la seva banda, l’Ajuntament de Gavà ha posat en marxa un protocol d’actuació per reduir el consum d’aigua. Es tracta de mesures que tenen l’objectiu de l’estalvi d’aigua potable en serveis i activitats, tot i que cal remarcar que bona part de les actuacions fa temps que es venen complint, de manera que la gestió del dia a dia de la ciutat ja ha permès anticipar-se a l’actual situació d’alerta hidrològica.

 

Restriccions en serveis i activitat pública

Reg de l’espai públic

 • El reg telegestionat disposa de sensors de pluja que s’aturen quan  plou. Els sistemes manuals funcionen de manera programada.
 • Es revisen i mantenen les instal·lacions de reg per controlar fuites i  adequar els temporitzadors de reg a l’estació climàtica.
 • Es rega amb aigua freàtica (procedent del subsòl) el sector de can  Serra Balet.
 • Es minimitzen els regs de les gespes a un únic dia de la setmana.
 • Es prioritza el reg d’arbres plantats els últims dos-tres anys i jardineres  urbanes amb plantes arbustives (la seva recuperació és més costosa  que la gespa). El rec es fa amb camió cisterna i aigua freàtica.
 • El consum mensual per al reg de jardins suposa entre 20 i 25 m3, molt  per sota del llindar establert de 450 m3 per hectàrea.

 

Reg en jardins interiors d’equipaments esportius

 • Tant en els talussos de gespa de can Torelló com de l’Estadi la Bòbila no  se supera el límit permès. Amb tot, no es descarta tancar el reg, si bé a la Bòbila es mantindria coincidint amb el reg de la gespa.

 

Reg en camps de futbol

 • La gespa de l’Estadi la Bòbila es rega només un cop per setmana.
 • Al camp de futbol de Can Tintorer es disminueixen els temps de reg dels canons (de 2 a 1 minut els centrals)
 • A la Zona Esportiva de Can Torelló, es disminueix el temps del reg dels canons tant dels camps de futbol com de beisbol-softbol.
 • Es farà seguiment del consum hídric dels camps de gespa artificial per si cal ajustar més la despesa.

 

Neteja de carrers i mobiliari urbà

 • Es manté l’activitat habitual de neteja de la via pública amb un  consum diari de 6.000 litres diàries. El 66% prové freàtic.
 • Per a la neteja de vehicles municipals s’adequa el dipòsit de PRESEC  per emmagatzemar aigua del freàtic.

 

Fonts

 • Es buiden i tanquen les fonts ornamentals de la plaça Catalunya i del  parc de la Torre Lluch.
 • A la Torre Lluch, la piscina del jardí es manté plena i es redueix al mínim  el filtratge per garantir la qualitat de l’aigua. I la bassa del Museu és  manté plena i amb filtratge per tal de garantir la vida aquàtica.
 • La font ornamental de la plaça de l’Església manté la làmina d’aigua atès  que prové del freàtic.
 • Les fonts de boca es mantenen obertes amb normalitat.

 

Piscines municipals

 • No hi ha aportació d’aigua nova manual diàriament. La renovació d’aigua  és automàtica i va en funció del volum de gent que utilitzi la piscina, és a  dir, es limita a l’aigua que es perd pel clapoteig d’entrar i sortir gent de la  piscina vasos.

 

Cal recordar que Gavà va ser la primera ciutat espanyola i la 30ª del món  Water Wise City, en subscriure els principis de la Internacional Water  Association per un ús racional dels recursos hídrics.

 

Aquí s’inscriu l’estratègia  Gavà Circular i el seu vector aigua, concretament en l’ús d’aigües regenerades  o subterrànies. Una de les accions d’aquest projecte és el punt de recàrrega  intel·ligent d’aigua subterrània per a reg i neteja de carrers, Recaigua, que  permet estalviar fins a 3.000 metres cúbics d’aigua potable anualment.

 

Estalvi energètic

L’Ajuntament també ha posat en marxa un pla propi d’estalvi energètic que  amplia les mesures dictaminades pel Govern espanyol per fomentar l’eficiència  energètica, l’estalvi i la reducció de la dependència del gas natural en les  administracions públiques i reduir la mobilitat.

 

L’Ajuntament ha decidit fer un pas més enllà i adoptar mesures per assolir  una major eficiència i un major estalvi energètic. Les mesures estan  adreçades a racionalitzar el consum als edificis i equipaments municipals,  adaptant-lo a l’ús real de cada instal·lació sempre garantint la plena prestació  dels serveis i de l’atenció a la ciutadania. Són les següents:

 • Fruit de la resolució estatal, des del passat agost es limiten les  temperatures de calefacció i refrigeració dels edificis municipals a  19º i 27º respectivament.
 • Racionalització dels horaris d’encesa i apagada de climatització i  enllumenat a edificis públic, parant especial atenció en aquells que  presenten una major despesa econòmica.

– Edifici Ajuntament: ajust dels horaris de funcionament: Planta baixa: 8 a 21 h; plantes 1 i 2: 8 a 19 h; resta de plantes: 8 a 16 h.

– Camps de futbol: encesa de l’enllumenat automatitzada segons  llum solar.

– Pavellons: aprofitament al màxim de la llum natural. Encesa a  càrrec de consergeria.

– Nova Piscina: encesa d’enllumenat mitjançant sensors  automàtics garantint la il·luminació necessària per a l’activitat. o Reducció del cabal dels polsadors de les dutxes a totes les  instal·lacions esportives.

 • Nivell òptim d’ocupació dels edificis per reduir els consums.

– Edifici Ajuntament: s’unifiquen els dies de teletreball (dilluns i  divendres) per gestionar el tancament de plantes. Es deixen en  funcionament només les necessàries per al treball presencial,  garantint en tot moment la correcta prestació de serveis i  d’atenció a la ciutadania. Es tanquen 6 plantes de l’edifici.

– Biblioteca Josep Soler Vidal: optimitzar la producció i distribució  de la climatització als horaris de funcionament, garantint les  temperatures de confort.

– Aquest estiu ja es va realitzar una prova pilot a l’edifici de  l’Ajuntament aprofitant la menor presencia de treballadors i  treballadores durant el mes d’agost. La prova va consistir en  agrupar en 4 plantes de l’edifici a tot el personal que van  treballar durant aquest mes, cosa que va permetre tancar  l’enllumenat i climatització de la resta de plantes. Aquesta  prova va suposar un estalvi aproximat del 15% d’energia.

 • Impuls a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a edificis i  infraestructures municipals. També s’impulsaran estudis i inversions  per reduir la demanda energètica a les instal·lacions.

– Aviat s’iniciarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques a  diversos equipaments, en primer lloc, a l’institut escola Gavà  Mar. En una segona fase s’instal·laran a la coberta de la Nova  Piscina, i escoles Jaume March, Salvador Lluch i Marcel·lí  Moragas.

– Gavà també ha obtingut un Fons europeu que permetrà canviar  tota la il·luminació dels camps de Can Torelló per llums led,  instal·lar plaques fotovoltaiques i substituir les calderes actuals  de producció d’aigua calenta de gas per sistema d’aerotèrmia.

 • Incorporació als expedients de contractació administrativa, que ho  permetin, clàusules que estableixin com a criteri de valoració l’aplicació  de mesures per estalviar energia o promoure la mobilitat sostenible.
 • Optimització de l’enllumenat públic.

– Regulació dels horaris d’encesa i apagada en vials, monuments, parcs i jardins programat segons llum solar.

– Millora l’enllumenat nadalenc sense incrementar el consum energètic. El passat dissabte es van encendre 1.439 punts lluminosos repartits  pel centre urbà, barris i vies principals de la ciutat. Una xifra superior  a la de l’any passat, però que enguany compte amb el 97% de punts led.

A més, per contenir la despesa, es redueix l’horari d’encesa. Dos terços del motius s’encenen de 17.30 a 22.30 hores, concretament aquells que es poden controlar automàticament. La resta coincidirà amb l’horari de l’enllumenat públic.

– Aquestes mesures s’afegeixen a la renovació integral, aquest  2022 de l’enllumenat a la via pública, generant un estalvi d’un  60% del consum a més d’una major eficiència i qualitat. També s’han instal·lat plaques fotovoltaiques a les cobertes del Centre de  Serveis a l’Empresa i del magatzem de l’empresa municipal  PRESEC, que se sumen a les de l’edifici de l’Ajuntament.

Total
0
Shares
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Notícia anterior

Judit Sentís: “El comerç està una mica desanimat perquè porten molts anys patint”

Notícia següent

Els raiers del Pallars i l’Alt Urgell, Patrimoni Cultural de la UNESCO

Notícies relacionades